BPA-arbejdsgiver

Arbejdsgiverrådgivning til borgere med BPA-ordning

 • BPA-arbejdsgiver

  Hvad kan du GRATIS få rådgivning om hos os:  Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere/hjælpere
  Fortolkning af overenskomster
  Ferielovgivning
  Sygdom
  Barsel
  Ligebehandlingsregler

  Arbejdsmiljø
  Udviklingssamtaler
  Konfliktløsning

Rådgivning

 • Rådgivning frem til udgangen af 2018

  Socialstyrelsen har meddelt, at rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk fortsat kan yde gratis rådgivning og vejledning frem til udgangen af 2018 på samme vilkår som hidtil.

Tavshedspligt

 • BPA-arbejdsgiver

  BPA-arbejdsgiver har tavshedspligt

  BPA-arbejdsgiver har tavshedspligt. Det betyder, at alle de oplysninger vi får fra vores brugere er fortrolige. Tavshedspligten omfatter endvidere samtlige informationer som brugerne videregiver til os gennem fx kontaktformularen, e-mail, telefon, osv.

Skriv til os

(angiv antal timer per uge)
Med ordningen BPA har borgere, der får støtte i relation hertil, mulighed for at overføre tilskuddet til en forening, en virksomhed eller en nærtstående, der således vil være arbejdsgiver for de hjælpere, som BPA-modtageren udvælger. Såfremt en sådan aftale indgåes, vil BPA-modtageren i det daglige være arbejdslederen. BPA-modtageren har dog også mulighed for selv at varetage såvel arbejdsgiver som arbejdslederrollen.

LOVGIVNING

 • Du kan downloade information om lovgivning, der gælder for borgerstyret personlig assistance - BPA.

  LOVGIVNING HER