BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 2, den 4. februar 2010

BPA-arbejdsgiver

Nye kurser om BPA

Servicestyrelsen er igen klar med en række introduktionskurser for borgere, som bruger Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).
I efteråret 2009 gennemførte Servicestyrelsen 3 introduktionskurser for borgere med BPA om rollen som arbejdsgiver og -leder. Interessen for kurserne var så stor, at en del af de interesserede desværre ikke kunne komme med. Fem nye kurser tilbydes i foråret 2010. Det er introduktionskurser, som primært henvender sig til personer, der lige har fået bevilget BPA eller kun har brugt hjælperordningen i få år. Servicestyrelsen

Positive forventninger mindsker stress

Det gælder om at skabe positive forventninger til kommende udfordringer gennem dialog, når man skal håndtere stress på arbejdspladsen. - Har vi positive forventninger til, at det vi gør, vil lede til et godt stykke arbejde, falder stressniveauet. Har vi derimod negative forventninger til at kunne løse en opgave, kan vi ende i en tilstand af hjælpeløshed eller håbløshed. Sådan lød budskabet fra Hege R. Eriksen, professor ved Bergen Universitet og en af verdens fremmeste stressforskere sit indlæg om den kognitive aktiveringsteori om stress (CATS), i et stuvende fyldt auditorium på "Personalepolitisk Messe 2010". Arbejdsmiljøviden

FAQ's

Vejrlig

Spørgsmål: Min hjælper har netop ringet og meddelt, at han ikke kan komme på arbejde i dag på grund af snevejret. Busserne kører ikke, og han har ingen bil, og derfor har han ikke mulighed for at komme på arbejde. Nu vil jeg så høre, om han er berettiget til at få løn til trods for, at han ikke møder på arbejde, idet det er vejret, der gør, at han ikke kan komme frem? Læs svaret HER

Arbejdsgiver skal sikre sig bevis

- helst ved underskrift på ansættelsesbeviset
En medarbejder havde ret til godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven pga. manglende ansættelsesbevis.
Den 7. maj 2007 blev en medarbejder ansat og den 5. september 2007 fratrådte medarbejderen sin stilling igen. Under sin ansættelse havde medarbejderen ikke fået udleveret et ansættelsesbevis. Dette gav anledning til tvist om medarbejderens ansættelsesvilkår, bl.a. i relation til pension og ferie. Medarbejderen anlagde derfor sag mod arbejdsgiveren med påstand om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.
Retten lagde til grund, at der ikke var indgået en skriftlig ansættelsesaftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. I forlængelse heraf udtalte retten, at det efter bevisførelsen ikke beroede på medarbejderens forhold, at en ansættelsesaftale ikke var underskrevet. Medarbejderen havde således ikke haft skriftlige oplysninger om sine ansættelsesvilkår, hvorfor retten fastslog, at medarbejderen havde ret til en godtgørelse på 20.000 kr. i henhold til ansættelsesbevisloven.
Som byretten fandt landsretten tilsvarende, at det måtte tilskrives arbejdsgiveren, at medarbejderen ikke underskrev ansættelsesbeviset. Kromann Reumert

Forskelsbehandling på grund af alder

Det er ulovligt kun at indkalde yngre ansøgere til samtale om en chefstilling, når der er flere kvalificerede ansøgere over 50 år. Ny afgørelse om forskelsbehandling på grund af alder: En 58-årig ingeniør klagede over, at han ikke var blevet indkaldt til samtale, da han søgte en chefstilling hos en offentlig myndighed, selvom han havde relevante kvalifikationer.

Der var knap 70 ansøgere til stillingen, og myndigheden indkaldte 11 ansøgere mellem 34 og 50 år til samtale. Herudover var der en række ansøgere med relevante kvalifikationer, der ikke blev indkaldt til samtale. De fleste var over 50 år.

Nævnet gav den 58-årige medhold i, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder, idet nævnet fandt, at myndigheden havde krænket ligebehandlingsprincippet ved ikke at indkalde ham til samtale. (Ligebehandlingsnævnet) Læs afgørelsen her

Viden & info

Ny guide til håndtering af sygefravær

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udgivet en pjece, hvor gode råd om sygefraværssamtaler, mulighedserklæring og fastholdelsessamtaler er beskrevet. Pjecen beskriver, hvordan arbejdsgivere skal og kan håndtere sygefravær blandt medarbejdere. Pjecen giver for eksempel en beskrivelse af, hvornår en mulighedserklæring er at foretrække frem for en såkaldt friattest, hvor man udelukkende sikrer sig dokumentation for, at der er tale om sygdom og dermed lovligt forfald.

Ændringerne i sygedagpengeloven, der blev foretaget i 2009, lægger op til, at arbejdsgivere og sygemeldte medarbejdere via dialog reducerer belastningerne ved sygefravær. Målet er, at medarbejdere fastholder deres job både på kort og på langt sigt samtidig med, at arbejdsgivernes omkostninger til sygefravær falder. Til hjælp for arbejdsgiverne har Arbejdsmarkedsstyrelsen endvidere udarbejdet en kort huskeliste, som beskriver arbejdsgiverens pligter og muligheder, når en medarbejder bliver sygemeldt.

Pjecen, huskelisten samt en skabelon for en fastholdelsesplan kan findes her.

Health & Rehab Messe

4. - 6. maj slår Health & Rehab dørene op til en udstilling. Health & Rehab er Skandinaviens største messe inden for social- og sundhedssektoren, og præsenterer de nyeste og bedste hjælpemidler, plejeartikler og serviceydelser, som gør en forskel i hverdagen, og er en afgørende faktor i forbedringen af arbejdsmiljøet i sektoren. Her findes løsninger, produkter og serviceydelser, som kan gøre hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelser.

Døve Kokke

Skulle det nu være noget specielt med døve i køkkenet? Næ, de er jo bare mennesker som dig og mig. Men de er døve i et hørende samfund.
Allehånde er et instrument til at sikre mennesker med døvhed en relevant uddannelse og arbejde i et miljø, hvor tegnsprog er kernen i den daglige kommunikation. Her kan den enkelte udvikle sine evner og være med til at skabe en arbejdsplads med en potentiale til vækst.
Men Allehånde er også en mulighed for synlighed for en minoritet, som i sin gang gennem det overvejende hørende samfund let bliver overset, og derfor ofte oplever en mangel på forståelse for døves behov. Danmark har skrevet under på en FN-resolution om ligebehandling for alle - vejen til denne ligebehandling ligger først og fremmest i øget synlighed.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk
Nyhedsbrev 2