BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 3, den 18. februar 2010

BPA-arbejdsgiver

Download vores folder om BPA-arbejdsgiver

Vi har udarbejdet en folder for dig, der vil vide mere om BPA-arbejdsgiver. Klik HER
For yderligere information kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ring på tlf. 33 55 77 30

KL svarer på kritik om BPA

KL's formand, Erik Fabrin, svarer nu på et åbent brev Danske Handicaporganisationer har skrevet til ham, Indenrigs- og socialministeren og Folketingets socialudvalg. I brevet kritiserer DH bl.a. kommunernes implementering af reglerne om borgerlig personlig assistance (BPA).

KL's formand anerkender i sit svarbrev, at der fortsat er udfordringer med implementeringen af BPA. Udfordringerne knytter sig bl.a. til, at den samlede økonomiske kompensation til kommunerne, for indførelsen af de nye regler, er meget snæver. Læs mere

EU, handicap og ligestilling

Handicappede har de samme rettigheder som alle andre borgere i Europa. For at sikre dem disse rettigheder erkender EU, at man skal være særligt opmærksom på de mange forskellige aspekter af de handicappedes tilværelse. Hovedformålet bør være, at handicappede får mulighed for at udfylde den rolle og påtage sig det ansvar, der hører med til at være samfundsborger, og at de får de samme individuelle valgmuligheder og den samme kontrol over deres liv som mennesker uden handicap. Initiativerne skal styres af behovet for at sikre adgang, tilgængelighed og integration på lige fod med andre. I denne forbindelse er adgang til langtidspleje og hjælp højt prioriterede områder. Der skal desuden tages hensyn til kompensation for handicap, habilitering og rehabilitering, begrænsning af handicaps økonomiske og sociale konsekvenser samt sundhedsmæssige uligheder. Vigtige mål på dette område er at mindske den sociale udstødelse, fjerne hindringer og barrierer, lette mobiliteten og udnytte informationsteknologien.

FAQ's

Afskedigelse

Spørgsmål: Jeg er utilfreds med en af mine hjælpere og vil gerne afskedige hende, da hun ikke passer godt ind i mit team af hjælpere. Det er dog ikke noget, jeg har talt med hende om, og vi har ikke haft nogen konkrete problemer under de snart 3 år, hvor hun har været ansat. Hun er p.t. på barselsorlov, men skal efter planen starte hos mig igen til foråret. Jeg ved, at man skal passe på med at afskedige medarbejdere, der er gravide, men når hun kommer tilbage efter barsel, så er hun vel ikke længere særligt beskyttet mod opsigelse? Læs svaret HER

Fald på kældertrappe var hændeligt uheld

Vestre Landsret fandt i denne sag, at arbejdsgiver ikke var ansvarlig for medarbejders fald på kældertrappe. Retten karakteriserede uheldet som hændeligt. Arbejdsgiver kan blive ansvarlig for sine medarbejderes uheld på arbejdspladsen, hvis uheldet skyldes, at arbejdsstedet ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I denne sag var der dog ikke noget at bebrejde arbejdsgiver, som derfor blev frifundet. Norrbom Vinding

Principafgørelse om: varigt mén - skæve mén - flere skader - flere ménpunkter

Resume: Når et varigt mén fastsættes, er udgangspunktet, at man anvender procenterne 5, 8, 10, 12, 15,18, 20, 25 procent og så videre, stigende med intervaller på 5 procent til i alt 100 procent. Sædvanligvis accepterer vi ikke "skæve mén", altså méngrader udover de førnævnte, men forhøjer/nedsætter, så vi når førnævnte procenter. Dette udgangspunkt fraviges dog i de særlige tilfælde, hvor en sikret har flere skader, som særskilt kan henføres til forskellige punkter i méntabellen. Læs principafgørelse

Viden & info

Feriehjælp

Svagføres Feriefond uddeler støtte til ferie for mennesker med handicap. Ansøgningsskema kan hentes på www.svagfoeresferiefond.dk eller rekvireres hos Svagføres Feriefond, v./Inger Hennesø, Engtoften 2, 3540 Lynge.

Ansøgningen skal sendes til samme adresse og være fonden i hænde senest den 31.marts 2010.

Nyt klagesystem på vej

Det er en uoverskuelig opgave at klage over sundhedsvæsenet. Som patient bliver du kastet rundt. Nu kan du få hjælp til at finde vej via Forbrugerrådets guide over klagemulighederne. Vil du klage over en læge eller en sygeplejerske, så skal du klage til Sundhedsvæsnets Patientklagenævn. Vil du klage over din tandlæge, skal du klage til tandklagenævnet i din region. Men vil du have erstatning, så skal du klage til henholdsvis Patientforsikringen eller Tandlægernes Patientskadeforsikring. Læs mere i TÆNK

Handicaptoiletterne på Rådhuspladsen

Handicaptoiletterne på Rådhuspladsen bliver selv om byens største plads omdannes til en byggeplads. Nedrivningen af den sorte busterminal på Rådhuspladsen er i fuld gang. Og så følger de store forberedelser til udbygningen af metroen. Derfor vil pladsen, som tusinder krydser dagligt på vej til Strøget, Vesterbro og Rådhuset, undergå en voldsom forandring. Men det betyder altså ikke, at de offentlige toiletter på pladsen lukkes. Det melder Københavns Kommune.

De bemandede offentlige toiletter, der ligger under jorden i forlængelse af busterminalen ud mod Vester Voldgade, er nemlig nogle af de allermest benyttede i byen, og de vil fortsat være tilgængelige i hele metrobyggeperioden. I den første del af byggeperioden kan man altså benytte de nuværende toiletter. Men når metrobyggepladsen i 2011 bliver så stor, at man ikke længere kan få adgang til de nuværende toiletter, etablerer Københavns Kommune midlertidige toiletter. Når den nye metrostation står færdig i 2017, vil det være en station med underjordiske offentlige toiletter. (Politiken)

Vinterdepressionens gåde løst af danskere

Som de første i verden har danske forskere fundet ud af, at arv og miljø bestemmer, om en vinterdepression vil ramme en. 'Det er nyt, at vi kan se en direkte sammenhæng mellem arv og miljø og så vinterdepressioner,' siger professor fra Rigshospitalet, Gitte Moos Knudsen, der står i spidsen for forskningen. 'Er du særlig disponeret for depression og udsat for stress på grund af lysmangel, så producerer kroppen for lidt lykkestof. Dermed er risikoen for en depression stor,' fortæller professoren til Ritzau.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk
Nyhedsbrev 3