BPA-arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du altid pligt til at sørge for, at ansættelseskontrakter opfylder kravene i Ansættelsesbevisloven. Loven, der ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for lønmodtageren, gælder for alle lønmodtagere uanset alder, ansættelsesform, titel, funktion og organisationsforhold, hvis ansættelsesforholdet varer længere end 1 måned og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Ansættelsesbevis

Du kan downloade vores ansættelsesbevis med tilhørende vejledning. Vejledningen kommer til sidst i dokumentet
ansættelseskontrakt