BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 6, den 30. marts 2010

BPA-arbejdsgiver

God Påske

BPA-arbejdsgiver ønsker alle en rigtig God Påske. I dette Nyhedsbrev kan du bl.a. læse to FAQ's om henhodlsvis ansættelse og ferie, om ansøgning af legater til støtte til personer med bevægelseshandicap, om tilgængelighed i Frederik den 8.'s palæ og sidst men ikke mindst om en nyudgivet bog til børn med forældre med handicap.

Bevica Legater

Bevica Legater hører under Bevica Fonden som en selvstændig enhed. Uddelinger finder normalt sted 4 gange om året i marts, juni, september og december. Bevica Legater yder økonomisk støtte til enkeltpersoner med bevægelseshandicap, hvor det offentlige ikke er forpligtet til at hjælpe. Eksempler på bevægelseshandicap: Fysiske mangler, deformiteter, amputation, rygmarvsskader, spasticitet, muskelsvind, gigt, sclerose og lammelser. Læs mere
BPA-arbejdsgiver

Påskeferie - Frederik 8.s Palæ

Der er gjort meget for, at kørestolsbrugere også kan komme ind og se repræsentationslokalerne i Frederik den. 8 palæ, som fra den 27.2.-30.5. er åbent for offentligheden inden kronprinseparret overtager bygningen.

Parkering - Der er i forbindelse med publikumsåbningen etableret 2 handicapparkeringspladser i Amaliegade mellem Amalienborg Slotsplads og Fredericiagade. Der er yderligere 2 handicapparkeringspladser foran Amaliegade 25 ca. 50 meter derfra, samt 1 plads ved hjørnet af Toldbodgade og Frederiksgade.

Indgang - Indgangen til palæet er for alle fra Amalienborg Slotsplads.
Adgangsforhold for kørestole - Kørestolsbrugere har adgang til begge palæets etager ved hjælp af rampe til kælder og elevator fra kælderen til palæets stueetage og førstesal. Ved ankomst til palæet rettes henvendelse til vagten i indgangsporten, der sørger for videre adgang ad rampe til kælderen. Ledsagere til kørestolsbrugere har gratis adgang.

Elevator - Elevatordøråbningens bredde: 85 cm.
Elevatorstolens bredde: 85 cm.
Elevatorstolens dybde: 160 cm.

Trapper/ramper - Fra indgangsporten i gadeplan til palæets stueetage findes en trappe med trin på ca. 15 cm.s højde. Trappen er udstyret med gelænder.
Fra palæets stueetage til førstesal findes en trappe med trin på ca. 15 cm.s højde. Trappen er udstyret med gelænder.
Fra palæets stueetage til udgangsporten i gadeplan findes en trappe med trin på ca. 15 cm.s højde. Trappen er udstyret med gelænder.
Toilet - Der er kørestolsegnet toilet i palæets kælder i umiddelbar nærhed af elevatoren.

Førerhunde og servicehunde - Det er tilladt at medbringe førerhunde og servicehunde under besøget i Frederik 8.s Palæ.

Øvrige oplysninger - Der henvises til Mærkeordningen for Tilgængeligheds hjemmeside www.godadgang.dk, hvor tilgængelighedsforholdene i Frederik 8.s Palæ er registreret i detaljer.

Ved behov for yderligere information om tilgængeligheden kan palæforvaltningen kontaktes på tlf. 22 57 30 20 eller ved at skrive til frederik8@ses.dk.

BPA-arbejdsgiver

Skal betale for at fyre handicappet

Et stort advokatfirma i Århus er blevet dømt for ulovligt at have fyret en handicappet medarbejder. Kvinden havde været ansat som advokatsekretær i firmaet Interlex i mange år, da hun kom ud for en trafikulykke og blev hjerneskadet.

Overflyttet til fleksjob
Firmaet lod hende fortsætte, men hun kunne ikke klare et almindeligt job, og efter et stykke tid blev hun overflyttet til et fleksjob i firmaet med kommunalt tilskud. Da hun efter et par år fyldte 60, spurgte personalechefen hende, om hun ville gå på efterløn. Det svarede hun nej til, og så fik hun at vide, det ikke gik længere med jobbet, og at hun ville blive fyret.

Medhold i Landsretten
Advokaterne forsvarede afskedigelsen med, at kvinden ikke kunne klare opgaverne, men landsretten gav kvinden og HK ret i, at hun blev forskelsbehandlet på grund af sit handicap. Firmaet skal betale en godtgørelse på 324.000 kroner til kvinden. Advokaterne overvejer at anke dommen og føler sig straffet for, at firmaet i starten tog store menneskelige hensyn til en medarbejder, der ikke længere kunne klare jobbet. (Kilde: DR)

FAQ's

FAQ - Ferie

Jeg har hørt flere tale om den "6. ferieuge" eller feriefridage - er det også noget mine hjælpere har ret til? I kommunens beregning af tilskud til min BPA-ordning er der nemlig ikke fastsat et beløb til hjælpernes feriefridage!

SVAR: Efter ferieloven har en lønmodtager ret til 25 dages ferie om året - det vil sige 5 ugers ferie. I mange overenskomster suppleres denne ferieret i dag af regler om feriefridage. Da de fleste overenskomster indeholder bestemmelser om, at medarbejderne har ret til 5 feriefridage om året, så bliver de ofte kaldt den 6. ferieuge.

Feriefridage er altså ikke reguleret af ferieloven eller anden lov, og hvis ikke dine hjælpere er ansat under en overenskomst, hvori der er bestemmelser om feriefridage, så er det ikke noget, som de har krav på.

I punkt 76 i Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance står der, at kommunen ikke er forpligtet til at udmåle tilskud til en overenskomstbestemmelse så som den 6. ferieuge/feriefridage.

Vejledningen om Borgerstyret Personlig Assistance kan du læse HER.

Læs vores øvrige FAQ's

FAQ - Ansættelse

Jeg skal ansætte en ny hjælper og er ved at skrive stillingsannoncen. Jeg er opmærksom på, at man ikke må diskriminere på f.eks. religion, race, politisk anskuelse o. lign., men hvilke regler gælder i forhold til rygere? Må jeg godt søge efter en "ikke-ryger"?

Svar: Ja, du må godt skrive en stillingsannonce, hvori du søger en ikke-ryger. Rygning er nemlig ikke nævnt i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i modsætning til de andre kriterier du nævner. Arbejdsmarkedsstyrelsen anbefaler dog, at man i stedet for at skrive "ikke-ryger" skriver, at arbejdspladsen er røgfri, så man dermed ikke sorterer fritidsrygere fra.

Viden & info

BPA-arbejdsgiver

Specialfunktionen Job & Handicap

Specialfunktionen Job & Handicap (SJH) vil fra og med 2010 være organiseret direkte under Beskæftigelsesregion Syddanmark. Specialfunktionen ser det da også som det væsentligste budskab med sin indsats i 2010 at understrege, at jobsøgende med handicap indgår på lige fod med alle andre kunder i jobcentrene og repræsenterer en ikke ubetydelig arbejdskraftreserve.

Det er væsentligt, at jobcentrenes indsats følger en strategi, hvor alle ledige med handicap som udgangspunkt modtager samme ordinære indsats som andre kunder i jobcentrene. Lige så væsentligt er det, at der hos jobcentermedarbejderne er såvel opmærksomhed på eventuelle barrierer og viden om lovgivningsmæssige kompensationsmuligheder som let adgang og vilje til bevilling af det påkrævede, for at personer med handicap kan indgå på lige fod i arbejdsstyrken. Evt. kan iværksættes supplerende indsats i form af tilbud eller opkvalificering, således at barrierer minimeres eller fjernes. Læs Indsatsplan 2010

BPA-Nyhedsbrev

National konference for kommunale handicapråd

Det Centrale Handicapråd inviterer til den årlige nationale konference for kommunale handicapråd og andre handicappolitisk interesserede.
Intentionen med konferencen er at give inspiration til det kommunale handicappolitiske arbejde, både i forhold til processen og indholdet. Derudover er konferencen en mulighed for at mødes og udveksle erfaringer på tværs af kommuner.

Efter at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap er trådt i kraft i Danmark, er der kommet et nyt arbejdsredskab på handicapområdet. Det er vigtigt, at kommunerne kender til konventionen og søger at indarbejde den i de kommunale arbejdsgange. På konferencen vil der derfor være oplæg om konventionens betydning i et kommunalt perspektiv. Eftermiddagen byder på workshops, der giver mulighed for at vælge mellem en række vigtige handicappolitiske problemfelter.

På konferencen kan deltagerne desuden få mulighed for at få kontakt med hinanden for at udveksle erfaringer. Der vil være medarbejdere ved mødestedet, som vil være behjælpelige med at formidle kontakten.
HVORNÅR? Mandag den 10. maj 2010, kl.10.30-16
HVOR? Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Tilmelding her

BPA-Nyhedsbrev

Brilleaber og hjulemænd

Christine Urfe Bendt har skrevet en humoristisk læs-selv bog for 8-12 årige om at have forældre med et handicap. Bogens spøjse titel skyldes, at bogens hovedperson og dagbogsfortæller, Sofie på 10 år, har en mor og en far, som begge har et handicap. Moderen har den ret kendte, men ikke desto mindre meget sjældne, sygdom albinisme, som er en fælles betegnelse for en række arvelige, medfødte tilstande kendetegnet ved nedsat eller manglende evne til at danne pigment. Bl.a. kan synet tage skade, og det er netop tilfældet med Sofies mor. Sofies far har fået et højt rygmarvsbrud efter en tur i trampolin og sidder i elektrisk kørestol.

Kombinationen af mors svage syn, der ikke øger overblikket, og fars besværligheder, afhængighed og begrænsninger, et hjem som er en arbejdsplads, hvor de ansatte hjælpere kommer og går 18 timer i døgner, ferier der står og falder med, at hjælperne ikke bliver syge osv. osv. er den "manege", som Sofie skriver om i sin dagbog - hvor lillebroren, for at det ikke skal være løgn, er vegetar. Turbines Forlag

Om Nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk