BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 7, den 15. april 2010

BPA-arbejdsgiver

BPA-arbejdsgiver

Ungersøgelse af Kommunernes boligindretning

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes bevilling af boligindretning eller hjælp til anden bolig. Undersøgelsen viser, at kommunerne har godt styr på loven, når de bevilger midler til at gøre et hjem egnet for personer med funktionsnedsættelser. I 89 procent af sagerne vurderer Ankestyrelsen, at kommunerne har truffet korrekte afgørelser. 11 procent af sagerne ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling hos kommunen, hvis borgeren havde klaget over afgørelsen. Ankestyrelsen
BPA-arbejdsgiver

Konference - Professionsudfordringer i mødet med børn, unge og voksne med handicap.

Konferencen indeholder blandt andet oplæg om handicapbegrebet, børns hverdagsliv - set og belyst som udfordring til de professionelle og om, hvordan professionelle kan skabe udvikling for mennesker med funktionsnedsættelse. Konferencen afholdes på Danmarks Pædagogiske Universitet, den 28. maj 2010. Læs mere

FAQ's

Ansættelse - Angivelse af arbejdssted i ansættelsesbevis - men hvad så når man er på kursus?


Jeg har hørt, at man som arbejdsgiver skal skrive i ansættelsesbeviset, at hjælperen kommer til at have flere arbejdssteder, da de ikke altid skal udføre arbejdet i mit hjem, men også når jeg er i mit sommerhus eller når jeg er på arbejde. Hvad så hvis jeg pludselig tilmelder mig et kursus som finder sted over flere dage på et helt andet sted? Jeg kan jo ikke ved ansættelsen vide, hvor og hvornår jeg vil befinde mig under hele ansættelsen? Hvordan formulerer jeg dette i et ansættelsesbevis?

Svar: Det er korrekt, at du som arbejdsgiver har pligt til at oplyse dine medarbejdere om vilkårene for ansættelsen. Der er 10 punkter, som altid skal fremgå af et ansættelsesbevis, og heraf er angivelse af arbejdsstedets beliggenhed.

I dit tilfælde, hvor arbejdsstedet ikke altid er samme adresse, så giver ansættelsesbevisloven mulighed for, at man i stedet angiver, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, og at man oplyser, at medarbejderen er beskæftiget på forskellige steder. Det kan for eksempel beskrives på følgende måde:

"Arbejdsstedet er som udgangspunkt arbejdsgivers hjem, men arbejdet kan i forbindelse med ledsagelse udføres på forskellige steder. I forbindelse med ferie eller lignende kan arbejdet påbegyndes/afsluttes på en anden adresse end arbejdsgivers faste adresse." Dermed er hjælperen blevet korrekt oplyst om, at arbejdet ikke altid kan forventes udført på en bestemt adresse, og i det tilfælde at du skal på kursus, så vil arbejdsstedet midlertidigt være et andet end der, hvor arbejdet primært udføres til dagligt. Du kan læse mere om arbejdsgivers oplysningspligt over for medarbejderne her.
FAQ

ANSÆTTELSE - Kan man pålægge hjælpere overarbejde i forbindelse med fest?

Når jeg skal til fest, så synes jeg, at det er svært på forhånd at vide, hvor lang tid jeg ønsker at blive og dermed, hvor længe min hjælper skal være på arbejde den aften. Hvis vi har aftalt, at han har fri kl. 24.00, men jeg under festen ændrer mening og ønsker at blive til kl. 3.00 kan jeg så pålægge ham at blive de 3 ekstra timer? Se svaret
FAQ

ANSÆTTELSE

Må man ved annoncering søge efter kvindelig eller mandlig hjælper?
Svar
: Socialministeriet har givet dispensation til, at der annonceres efter en handicaphjælper af samme køn som ens eget, hvis hjælperen skal hjælpe med personlig pleje. Det er derimod ikke tilladt at annoncere efter en person af modsat køn. Argumentet fra Socialministeriet er nemlig, at den handicappede og hjælperen skal tilbringe så mange timer sammen, at de skal matche fx interessemæssigt. Læs flere FAQ's

FERIE -Pligt til at sørge for at hjælpere afholder ferie?

Har jeg som arbejdsgiver et ansvar for, at mine hjælpere holder ferie? Ferieåret udløber jo snart, men to af mine hjælpere har næsten ikke holdt ferie. Det er dog noget de selv har valgt. Se svaret

I job efter mentale helbredsproblemer

Hvis man vil have folk med mentale helbredsproblemer tilbage på arbejdsmarkedet, skal man sætte ind med en bedre behandling kombineret med en arbejds- og helbredsmæssig indsats. Det fremgår af en ny hvidbog.

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter, NFA for Arbejdsmiljø har gennemgået den internationale forskningsbaserede viden om sygefravær, tilbagevenden til arbejdet og mentalt helbred, som depression, angst og funktionelle lidelser (betegnelse for en gruppe tilstande, der viser sig ved uforklarlige fysiske symptomer). Det er første gang, at denne viden er samlet i en hvidbog på dansk. Arbejdsmiljøviden.dk

Siddesår frem i lyset

På trods af 100 års forskning mangler vi stadig grundlæggende viden om, hvorfor kørestolsbrugere får siddesår, konkluderer ny dansk undersøgelse. Siddesår hos kørestolsbrugere er en alvorlig og udbredt lidelse, som i værste fald kan medføre livstruende komplikationer. Alligevel mangler der grundlæggende viden om de faktorer, der fremkalder sårene, og hvordan de bedst kan forebygges, fastslår forskergruppe fra Aalborg Universitet i en ny videnskabelig artikel.

Forskerne arbejder med computersimuleringer af kroppen, og som led i tryksårsprojektet bruger de en model, der viser påvirkningen af kroppens væv og celler ved den konstante kontakt med kørestolen.
Et af de spørgsmål, som forskningen vil prøve at besvare, er om det er muligt at bruge computermodellerne til at forbedre siddestillingen, så påvirkningen af det dybereliggende væv reduceres. Videnskab.dk

Viden & Info

Kender du Netbiblioteket E17?

Netbiblioteket E17 er bibliotekernes nettjeneste for personer, der har svært ved at læse almindelige trykte tekster. Netbiblioteket udvikles i et samarbejde mellem Nota, landets folkebiblioteker og interesseorganisationer og giver adgang til det samlede biblioteksvæsens materialer for læsehandicappede. E17 hostes af Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, som giver adgang til sine elektroniske materialer og sørger for administration af brugerrettigheder. Indmeldelse på Nota giver adgang til E-download på E17, Notas digitale lydbøger og andre servicer. Lige nu kan du bestille eller høre Liza Marklunds "Postkortmordene". Netbiblioteket E-17
BPA's Nyhedsbrev

Mikrochip giver blinde synet tilbage

Stadig flere blinde forsynes med en chip i øjet, så de får en lille del af synet tilbage. Nu kan forsøgspersoner skelne en kniv fra en gaffel og genkende genstande som bananer. En mikrochip i øjet kan give blinde en smule af synet tilbage. Chippen kan nemlig sende elektriske signaler direkte til øjets nerveceller, så hjernens synscenter bliver stimuleret. Nervecellerne og synsnerven skal altså være intakte, for at metoden virker. Det betyder, at det langt fra er alle blinde, der kan få en del af synet tilbage på denne måde. Videnskab.dk

Styrkedragten HAL

Et af de mere spektakulære og science fiction-agtige projekter, som ABT-fonden støtter, er styrkedragten. Forventningerne til dragten er store og med rette. Hvis styrkedragten bliver en succes, kan det komme til at betyde en helt ny arbejdssituation for plejepersonale og en helt ny livssituation for personer med funktionsnedsættelser. Styrkedragten hedder HAL (Hybrid Assistive Limb) og er en såkaldt exoskeleton-teknologi. Styrkedragten ligner et sæt ekstra knogler, man spænder på kroppen, og styrkedragten findes både til under- og overkrop. Styrkedragten forøger kroppens styrke i de dele af kroppen, hvor funktionsevnen er nedsat. På genoptræningsområdet kan HAL være med til at spare personaleressourcer, da man ikke længere behøver at være flere om en patient. Samtidig kan patienten have god gavn af at bruge HAL som en slags 'støttehjul' i forløbet. Patienten vil nemlig kunne udføre genoptræningsbevægelser med støtte fra styrkedragten og derved opbygge muskulaturen, indtil støtten ikke længere er nødvendig. (ABT-fonden) Læs mere

Nyhedsbrev

BPA-arbejdsgiver

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk