BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 10, den 27. maj 2010

BPA-arbejdsgiver

BPA-Nyhedsbrev

Tro- og loveerklæring

Vi har lagt tre tro- og loveerklæringer, under fanen Blanketter, på vores hjemmeside, henholdsvis: Tro- og loveerklæring i forbindelse med sygdom, Tro- og loveerklæring vedrørende mobiltelefon samt Tro- og loveerklæring vedrørende dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag, G-dage. Gå til Tro- og loveerklæring
BPA-Nyhedsbrev

Hviletidsbekendtgørelse & Arbejdstidsdirektivloven

Vi har lagt Hviletidsbekendtgørelsen og Arbejdstidsdirektivloven på vores hjemmeside. Vi har også lagt At-meddelelse om Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste og At-meddelelse om Daglig hvileperiode. Gå til Arbejdsmiljø
BPA-Nyhedsbrev

Trivsels APV-skema

Vi har lagt et skema til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø på vores hjemmeside. Gå til ARBEJDSPLADSVURDERING
BPA-Nyhedsbrev

Kursus & temadage

Vi har lagt undervisningsmaterialet fra Temadag om arbejdsmiljø på hjemmesiden, henholdsvis "Generelt om Arbejdsmiljø" og "Psykisk Arbejdsmiljø". Du kan downloade PDF-filerne her
BPA-Nyhedsbrev

Nedbring og forebyg sygefraværet

Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedsstyrelsen har sammen lanceret en temaside, som kan hjælpe virksomheder med at nedbringe og forebygge sygefravær.

På temasiden kan du fx finde tips og værktøjer til måling af sygefravær samt hjælp til at udarbejde en sygefraværspolitik. Du kan også se, hvilke forpligtelser medarbejder og virksomhed har i forhold til sygefravær og finde links til andre sider om sygefravær. Se temasiden

FAQ's

BPA-Nyhedsbrev

OM DISKRIMINATIONSLOVENE

Jeg har netop afholdt ansættelsessamtaler, og jeg var meget opmærksom på, at der var en række spørgsmål, som jeg ikke måtte stille, f.eks. om religion, graviditet og politisk tilhørsforhold. Jeg kaldte ikke ansøgere, der ikke kunne tale dansk til samtale, da jeg selv ikke kan andre sprog end dansk, og mine hjælpere skal kunne hjælpe mig med at både læse og skrive. Nu er jeg pludselig blevet i tvivl, om jeg var forpligtet til at kalde dem ind til samtale, og om det var en form for diskrimination, at jeg ikke gjorde det?

Svar: Det er helt rigtigt, at man som arbejdsgiver også skal være opmærksom på de forskellige diskriminationslove, som findes på det danske arbejdsmarked, når man skal ansætte nye medarbejdere.
Lovene forbyder arbejdsgivere at diskriminere på grund af en lang række faktorer, herunder blandt andet på grund af køn, race, religion, politisk overbevisning, seksuel orientering og social eller etnisk oprindelse etc..

Da det at man både kan tale og skrive dansk er afgørende for, at man kan bestride stillingen som hjælper hos dig, så har du ikke diskrimineret ansøgere ved at fravælge dem, som ikke kunne hverken skrive eller tale dansk og ikke indkalde dem til samtale. Det afgørende er, at hjælpernes danskkundskaber er relevant for arbejdets udførelse, og derfor må du godt stille krav om dette, når du søger en ny hjælper.

Hvis danskkundskaber derimod ikke havde været en forudsætning for at kunne udføre arbejde hos dig, så vil der kunne være tale om diskrimination. Læs flere FAQ's om diskrimination
BPA-Nyhedsbrev

ARBEJDSTIDSREGLER

Er det et maksimum for, hvor mange timer min medarbejder må arbejde på en uge? Han er ikke ansat under overenskomst. Læs svaret

BPA-Nyhedsbrev

Godtgørelse til gravidhjælper for fyring

En handicaphjælper blev ansat hos en handicappet. Kort tid efter ansættelsen blev hjælperen gravid. Den handicappede var ikke just begejstret for sin hjælper, som hun fandt fræk og frimodig. Den handicappede valgte derfor at afskedige hjælperen med henvisning til samarbejdsproblemer. På det tidspunkt var handicaphjælperen sygemeldt på grund af graviditetsbetinget sygdom.

Hvis en arbejdsgiver vælger at afskedige en gravid medarbejder, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at graviditeten hverken helt eller delvist er årsag til opsigelsen. Det lykkedes ikke for arbejdsgiveren i denne sag, fastlog Østre Landsret.

Handicaphjælperen gjorde gældende, at årsagen til afskedigelsen var hendes graviditet. Det bestred den handicappede - hun havde ikke kendskab til graviditeten og havde alene lagt vægt på samarbejdsproblemerne ved beslutningen om at opsige handicaphjælperen. Handicaphjælperen anlagde herefter sagen ved de civile domstole. Norrbom Vinding

Viden & info

BPA-Nyhedsbrev

Jeg har et handicap, mine vattede forældre!

Er du mellem 18 og 35 år, kan du i Sammenslutning af Unge med Handicap (SUMH) tilslutte dig en af de mange kampagnegrupper og projektgrupper. En af disse kampagner henvender sig til unge og de unges forældre. Kampagnen skal udvikle en folder med historier, der illustrer de problemstillinger som unge med handicap kommer ud for. Kampagnens formål er at få forældrene til at få øjnene op for, at de skal lade deres børn blive selvstændige individer. Er du villig til at tænke kreativt og har lyst til at arbejde med at udvikle kampagnens folder? Så mød op, mandag den 7. juni 2010 klokken 15.30-18.30 i Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat, Kløverprisvej 10 B i Hvidovre. Transporten refunderes i følge SUMHs retningslinjer. Læs mere
BPA-Nyhedsbrev

Digitalisering på handicap- og udsatte voksne -området

Kommunernes Landsforening og Indenrigs- og Socialministeriet har etableret et samarbejde om digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet. Projektet skal bl.a. bidrage med fælles metoder og begreber, overordnede it-krav, standarder og kravspecifikationer.

Målet med digitaliseringen er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Læs mere
BPA-Nyhedsbrev

Robot-kørestol

Et projekt i Boston har udviklet en kørestol, som kan styres med stemmen. Massachusetts Institute of Technology i Boston arbejder med et projekt om udvikling af en kørestol til mennesker med neurologiske funktionsnedsættelser. Kørestolen skal kunne styres ved hjælp af stemmen, og skal desuden give brugeren adgang til forskellige informationer om nærområdet, lokalcentret, vejret, og indeholder også en gps-funktion, så brugeren kan lokaliseres. (Foto: Massachusetts Institute of Technology) Hjælpemiddel Instituttet

Nyhedsbrev

BPA-Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Og få spændende nyheder på handicapområdet. Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk