BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 12, den 24. juni 2010

BPA-arbejdsgiver

Kurser

Vi har samlet undervisningsmaterialet fra vores kurser om Personalejura og Arbejdsmiljø på hjemmesiden. Se HER

FAQ's

PENSION

Er der noget lovkrav til, hvilke af mine hjælpere der kan få/skal have pension?
Svar
: Hvis dine medarbejdere ikke er ansat under overenskomst, så er det ikke et krav, at man som arbejdsgiver tilbyder medarbejderne arbejdsmarkedspension.
En ting vedr. pension, som du skal være opmærksom på, er, at deltidsloven indeholder et princip om forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til sammenlignelige fuldtidsansatte. Det vil sige, at det vil være i strid med deltidsloven, hvis arbejdsgiver kun lader f.eks. fuldtidsansatte være omfattet af pensionsordningen men ikke ansatte i deltidsstillinger, så det skal du lige være opmærksom på.
Der kan dog kun være tale om forskelsbehandling, hvis der er tale om et sammenligneligt ansættelsesforhold. Det vil sige, at man kan godt have pensionsordning for de fastansatte uden at det som udgangspunkt vil være forskelsbehandlingen, at de timelønnede ikke får pension, idet en timelønnet medarbejder har et ansættelsesforhold, der adskiller sig fra de fast- og fuldtidsansatte. Læs flere FAQ's

SØGNEHELLIDAGE

Min timelønnede hjælper mener, at hun skal have betaling på søgnehelligdage, hvor hun ikke arbejder. Kan det være rigtigt? Hvilke dage er egentlig søgnehelligdage?
Svar: Søgnehelligdagsbetaling har man kun ret til, såfremt der er en aftale herom - f.eks. direkte i ansættelseskontrakten, personalepolitikken eller hvis det fremgår af den overenskomst, man som ansat er omfattet af. Så hvis hun ikke er ansat under en overenskomst eller hvis I ikke mellem jer har lavet aftale om søgnehelligdagsbetaling, så har hun ikke krav på betaling.
Søgnehelligdage er de dage, hvor en helligdag falder på en hverdag. Det vil sige, at det altid er Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, 2. Pinsedag, Store Bededag og Kristi himmelfartsdag. Derudover kan 1. og 2. juledag samt nytårsdag også falde på hverdage. Læs flere FAQ's

Ryglidelser var ikke et handicap

En medarbejder, der blev opsagt på grund af sygdom, var ikke handicappet. Det vurderede Københavns byret i denne sag.
Når en domstol skal vurdere, om en lidelse skal betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, lægger den afgørende vægt på de lægelige udtalelser i sagen. Er lidelsen forbigående, vil den typisk ikke blive kategoriseret som et handicap. Det viser flere afgørelser nu, og denne afgørelse er ingen undtagelse.
Norrbom Vinding

Arbejdsmiljø på BPA-arbejdsgiver.dk

På vores hjemmeside kan du blive klogere på spørgsmål om blandt andet organisering af sikkerheds og sundhedsarbejdet, regler for medarbejdernes pauser, samt vejledninger til, hvordan du udarbejder en APV. Læs vores FAQ's om Arbejdsmiljø. Du kan også hente et TRIVSELS-APVSKEMA under fanen Arbejdsmiljø.

Psykisk Arbejdsmiljø - Intro til værktøjer

På Arbejdsmiljøweb kan du læse om forskellige værktøjer relateret til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Værktøjerne handler om, hvordan arbejdspladsen kan arbejde med stress, mobning, vold arbejdstid, anerkendende kommunikation og lederens psykiske arbejdsmiljø. Her finder du også en pjece, som introducerer følgende materialer: Vi finder os ikke i stress! - Introduktion til otte forebyggende værktøjer; Gode ledere har et godt arbejdsmiljø! - Fire veje til større trivsel og arbejdsglæde for ledere; Vold - en faglig udfordring; Spørg igen - Værdsættende samtale 1 - Er det noget for os?; Arbejde og planlægning - det er tiden, der tæller!; Den mobbefri zone - En vejledning om mobning. Læs mere

Viden & info

Håndbog om gode overgange for unge med handicap

Servicestyrelsen udgiver nu en håndbog om gode overgange for unge med handicap. Håndbogen giver inspiration og en række konkrete værktøjer til, hvordan man kan skabe rammerne for et godt samarbejde og en god koordination på tværs i kommunen. Håndbogen bygger på erfaringer fra kommunerne og er blevet til i tæt dialog med en række fagfolk fra kommuner og interesseorganisationer. Læs mere

Demensramte får teknologibibliotek

Demensramte i Odense får, som de første i landet, mulighed for at låne den nyeste velfærdsteknologi som fx gps'er, elektroniske pilleæsker og talende ure i et nyåbnet teknologibibliotek. Biblioteket er blevet til på opfordring af og i samarbejde med en gruppe yngre, tidligt demensramte. Læs mere på CEDI

Ansøgningsrunde for projekter for personer med handicap 2010

Der er afsat 8 mio. kr. til en ansøgningsrunde for projekter der kan fremme, at personer med handicap opnår eller bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ansøgningsfristen er 16. juli 2010 og sagsbehandlingen af ansøgninger forventes afsluttet medio september 2010. Læs mere

Handicap-Puljen

Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge under 25 år og deres forældre. Puljen giver støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og til kursusvirksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre.
Hvem kan søge? Landsdækkende handicaporganisationer/foreninger.
Ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen er 15. september 2010 for midler for 2011, men ansøgningsmaterialet for 2011-midler bliver først tilgængelig tidligst halvanden måned inden ansøgningsfristen. Læs mere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk