BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 13, den 8. august 2010

Bpa-arbejdsgiver

16 punkts sikkerhedsblad

I løbet af juli måned vil vi her på hjemmesiden, under fanen Arbejdsmiljø, lave en database med 16 punkts sikkerhedsblade. Databasen vil omfatte brugsanvisninger indenfor bilpleje, gulvpleje, blomster og havens pleje og gødning, personlig plejning og beklædning, læderpleje, vaskemaskine, pudse og rensemidler, desinfektionsmidler, opvaskemaskine samt speciel kemi til rengøring. Sikkerhedsbladene vil kunne downloades som PDF-filer.

Hvad er en 16 punkts sikkerhedsblad? Ved levering af stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter Miljøministeriets regler, skal leverandøren forsyne stofferne og materialerne med en gratis letforståelig brugsanvisning på dansk, når de leveres til erhvervsmæssig brug. Læs i øvrigt vores FAQ om Arbejdsmiljø & Arbejdspladsbrugsanvisning, som vi bringer på dette Nyhedsbrev (læs nedenfor).

Kurser for modtagere af BPA

Servicestyrelsen har gennemført de første kurser til borgere, der er bevilget Borgerstyret Personlig Assistance. På baggrund af de erfaringer, der er gjort med disse kurser udbyder vi i 2010 og 2011 endnu flere kurser.

Servicestyrelsen gennemfører i efteråret to 2-dages kurser i Kommunikation og Konflikthåndtering samt temamøde om Arbejdsmiljø og temamøde om Personalejura.
Nyhedsbrev BPA-arbejdsgiver

TEMAMØDE OM PERSONALEJURA

TID: 2. november 2010 kl. 10.00 - 16.30,
STED: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Århus C.
UNDERVISER: Adm. Direktør Susanne Westhausen, Kooperationen
Læs mere om temamødet om personalejura her


TEMAMØDE OM ARBEJDSMILJØ

TID: 7.december 2010 kl. 10.00 - 16.30,
STED: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev
UNDERVISER: Adm. Direktør Susanne Westhausen, Kooperationen og chefkonsulent Bent Suhr, COK.
Læs mere om temamødet om personalejura her

FAQ's

ANSÆTTELSE & STRAFFEATTEST

Må jeg gøre det til et krav ved ansættelse af nye hjælpere, at de skal kunne fremvise en blank straffeattest?

Svar: Ja, som arbejdsgiver er det din beslutning om du ønsker at dine nye medarbejdere skal kunne fremvise en blank straffeattest. Hvis du vurderer, at det er en nødvendighed på grund af f.eks. arbejdspladsens karakter og/eller stillingens indhold, kan du anmode om en straffeattest. Kravet om en blank straffeattest bør dog klart fremgå af jobannoncen eller senest oplyses ansøgeren ved ansættelsessamtalen, så han/hun er klar over, at det er en betingelse for ansættelsen.
Hvis du ønsker, at det også er en betingelse for fortsat ansættelse efter at du har ansat vedkommende, så skal det skrives ind i ansættelsesbeviset som et væsentligt vilkår for ansættelsen. Læs flere FAQ's


OPSIGELSE AF SYGEMELDT MEDARBEJDER

Må man godt opsige en medarbejder, selvom medarbejderen er sygemeldt?

Svar:
Der er ikke en lov, der hindrer opsigelse af en sygemeldt medarbejder. Men visse overenskomster indeholder regler, der forbyder arbejdsgivere at opsige medarbejdere under sygdom. Medmindre der er tale om et ansættelsesforhold, der er omfattet af en sådan overenskomst, kan ansættelsesforholdet som udgangspunkt godt opsiges under sygdom. Opsigelsens saglighed vil dog altid skulle vurderes konkret. Læs flere FAQ's


ARBEJDSMILJØ & ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

Jeg ved, at jeg skal sørge for, at der på arbejdspladsen er leverandørbrugsanvisninger, hvis medarbejderne arbejder med et farligt kemisk stof/materiale, såsom f.eks. et rengøringsmiddel mærket med orange faresymbol. Men nu har jeg hørt, at jeg også har ansvar for, at der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning for samme produkt - er det rigtig? Og hvad er en arbejdspladsbrugsanvisning egentlig?

Svar:
Ja, så snart der er tale om arbejde med stoffer og materialer, der anses for farlige, har du som arbejdsgiver ansvar for, at der både er en leverandørbrugsanvisning og en arbejdsgiverbrugsanvisning til rådighed for medarbejderne. En arbejdspladsbrugsanvisning, også kaldet en arbejdsgiverbrugsanvisning, er en du som arbejdsgiver har ansvar for bliver udarbejdet. En sådan brugsanvisning adskiller sig fra leverandørbrugsanvisningen ved at være målrettet netop jeres arbejdsplads brug af stoffet/materialet og skal indeholde de konkrete og praktiske regler, der gælder for håndtering af stoffet på arbejdspladsen.

I Arbejdstilsynets "At-vejledning om stoffer og materialer" kan du læse mere om, hvilke stoffer og materialer, der skal udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning for, hvad den skal indeholde samt forslag til hvordan den kan udformes. Se At-vejledningen her.
Læs flere FAQ's

Nyhedsbrev BPA-arbejdsgiver

Bevilling med tilbagevirkende kraft hvis en kommune tilsidesætter sin vejledningspligt.

I en principafgørelse har Ankestyrelsen afgjort, at en kommune skulle betale merudgiftsydelse efter servicelovens § 100 tilbage fra 1. april 2005, fordi kommunen på det tidspunkt forsømte sin vejledningspligt. Sagen drejer sig om en førtidspensionist med infantil autisme og uden sprog. Læs mere


Nyhedsbrev BPA-arbejdsgiver

Ordblinde slipper for multimedieskat

Vestas har vundet sag over skatteministeren: ordblinde ansatte skal ikke betale multimedieskat af it-rygsæk. Skatterådets afgørelse får betydning for ordblinde på alle virksomheder. Læs mere

Viden & info

Online besøgsvenner for voksne handicappede i Århus

Kunne du tænke dig at bruge et par timer om ugen på at kommunikere med handicappede fra dit eget hjem? Til et helt nyt projekt på Stefanshjemmet i Århus søges frivillige, der vil bruge et par timer om ugen på at tale og kommunikere med mennesker med handicap via Skype. Læs mere
Nyhedsbrev BPA-arbejdsgiver

Zoologisk Have - endnu mere handicapvenlig

Zoologisk Have indviede den nye handicapvenlig tunnel mellem Frederiksberg Have og Søndermarken (København). Tunnelen, der før havde et meget stejlt og vanskeligt farbar trappe/rampe forløb, er blevet forvandlet til en lys og venlig tunnel med rampe til havens transportvogne, nye trappeforløb og en tilgængelig elevator til publikum, som gør, at alle nu lettere kan færdes mellem de to afdelinger. (Godadgang.dk)
Nyhedsbrev BPA-arbejdsgiver

Kommuner svigter handicappede børn

Ifølge rapporten "Børn med cerebral parese i Danmark" mener over halvdelen af forældrene, at der mangler ekspertise i sagsbehandlingen, og kun cirka en tredjedel mener, de bliver behandlet professionelt. Derudover svarer cirka 80 procent, at de ikke eller kun delvist er blevet informeret om deres rettigheder, hvilket kommunerne ellers har pligt til at gøre. Læs mere
Nyhedsbrev BPA-arbejdsgiver

Rollator med bæltetræk gør det nemt

Et af årets nye innovative hjælpemidler er en super-rollator, der forcerer dørtrin som et bæltekøretøj. Rollatoren Mobiane blev vist for første gang på Health & Rehab i Bella Center i maj måned 2010, hvor den var nomineret til årets hjælpemiddel. Rollatoren har vakt stor opmærksomhed, da den har et helt nyt hjulsystem, som gør det muligt at forcere mindre forhindringer, stort set uden at det opdages af brugeren. Læs mere

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev BPA-arbejdsgiver

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk