BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 16, den 20. september 2010

BPA-arbejdsgiver

Deltag i Konkurrencen om den nye faremærkning

Konkurrence - Test din viden om den nye faremærkning
Hvis et kemisk stof eller produkt er klassificeret som farligt, skal emballagen forsynes med en fareetiket. Under fanen Arbejdsmiljø, har vi har lagt piktogrammerne for faremærkning, så du bedre kan se, hvad fareetiketten på fx dit vaskemiddel betyder. Læs HER. Vi har også lavet en konkurrence for dig, der vil vide mere om de nye faresymboler. Blandt de indsendte svar, trækker vi lod om et eksemplar af bogen "Ledelse handler om mennesker", skrevet af professor Steen Hildebrandt. GÅ TIL KONKURRENCEN. Sidste frist 01.10.2010

TEMAMØDE OM PERSONALEJURA

TID: 2. november 2010 kl. 10.00 - 16.30,
STED: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Århus C.
UNDERVISER: Adm. Direktør Susanne Westhausen, Kooperationen
Læs mere om temamødet om personalejura her

TEMAMØDE OM ARBEJDSMILJØ

TID: 7.december 2010 kl. 10.00 - 16.30,
STED: Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev
UNDERVISER: Adm. Direktør Susanne Westhausen, Kooperationen og chefkonsulent Bent Suhr, COK.
Læs mere om temamødet om arbejdsmiljø her

FAQ's

Ansættelseskontrakt & Overarbejdsbetaling

I forbindelse med ledsagelse til et kursus arbejdede min hjælper 3 timer ekstra i forhold til vagtplanen. Hun mener nu, at hun har krav på overarbejdsbetaling i form af et overtidstillæg til hendes normale timeløn. Vi har på intet tidspunkt aftalt, at overtid giver ret til særligt tillæg, og hun er ikke ansat under overenskomst. Aftalen er at overtid aflønnes med normal timeløn, hvilket også fremgår tydeligt af hendes ansættelseskontrakt. Men hun mener, at det er lovbestemt, at en medarbejder altid skal have overarbejdsbetaling. Hvordan skal jeg forholde mig i denne situation?

Svar: Betaling af overarbejde afhænger fuldt ud af, hvad der står i ansættelsesaftalen eller i en eventuel overenskomst, hvis vedkommende er ansat under overenskomst. Der er i dansk lovgivning ingen regler om betaling i forbindelse med overarbejde. Idet din medarbejder ikke er ansat under en overenskomst, så er det altså det aftalte i ansættelsesaftalen, som er gældende, og da der her ikke er lavet aftale om overtidstillæg, har hun kun krav på betaling i form af den almindelige timeløn, når hun udfører overarbejde. Læs flere FAQ's

Ferie & Sygdom

Min hjælper afholder ferie i denne uge - mandag til fredag. Han har netop ringet og meddelt, at han er blevet syg nu 3 dage inde i ferien, og at han derfor ikke kommer til at holde en hel uges ferie. Han mener nemlig ikke, at han er forpligtet til at fortsætte med ferien, når nu han er blevet syg. Har han ret i det?

Svar: Nej, det har han ikke ret i. Din hjælpers ferie startede i mandags, og idet han først blev syg 3 dage inde i ferien, afholder han som aftalt 1 uges ferie, hvad enten han nu er syg eller ej. Det er nemlig sådan, at når sygdom først indtræffer efter ferien er begyndt, så afbryder sygdommen ikke ferien, og medarbejderen har ikke ret til en erstatningsferie på et senere tidspunkt for de dage, hvor han eventuelt er syg i sin ferie. Læs flere FAQ's

Viden & info

Vil du spises af med en robot?

To velfærdsteknologiske projekter, henholdsvis Spiserobot og Optimeret besøgsplanlægning, gennemføres i samarbejde med en række kommuner med henblik på at frigøre tid på det sociale område. I projektet vil 30 fysisk handicappede borgere på 6 - 9 botilbud afprøve forskellige spiserobotter. Beboerne, der i dag ikke er i stand til at spise selv, kan med robotten blive helt eller delvist selvhjulpne, når de spiser. Målet med projektet er at frigøre tid for personalet og samtidig give brugerne en højere livskvalitet.
Projektet vil demonstrere, hvordan it-understøttelse og optimering af arbejdsgange kan effektivisere og øge kvaliteten af planlægningen og dermed reducere både transporttid og tid til planlægning. Læs mere

Godnat med Skype

Børn og voksne på botilbud lever med en stor social risiko og har ofte svært ved selv at kontakte familien. Computerprogrammet Skype kan skabe helt nye muligheder, mener ekspert. De elektroniske medier skaber simpelthen muligheder for en mere naturlig kontakt,"pointerer projektkonsulent Michael Hjort-Pedersen fra Kommunikationscentret Hillerød,da vi i et stykke tid har talt om computerprogrammet Skype.
Skype bruges som kommunikationskanal og er mest kendt som en måde at ringe op over nettet, hvor man - via et lille videokamera - kan kombinere billede og lyd. Med Skype kan brugerne udtrykke sig fantastisk meget, fordi man kan se hinanden, selv om en af parterne ikke har så veludviklet et talesprog. Det giver nogle helt nye muligheder som fx at sige godnat til sine børn. Læs mere

Grundbog om hjælpemidler - til personer med funktionsnedsættelse

Hermed den første danske bog, der giver en samlet præsentation af de hjælpemidler, der er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser. Den er skrevet af en række forfattere, der formidler, bevilger, rådgiver, forsker i, underviser i og/eller arbejder med personer, der bruger hjælpemidler i hverdagen. Grundbogens overordnede formål er at bidrage til, at personer med funktionsnedsættelse får en aktiv hverdag og mulighed for deltagelse i samfundslivet. Fokus er de funktionsnedsættelser, der kan kompenseres for med hjælpemidler. Målet er derfor at oplyse om de mest anvendte hjælpemidler, så de fagpersoner, der formidler hjælpemidler, får en tilstrækkeligt grundlæggende viden til at udføre dette arbejde. Læs mere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk