BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 20, den 11. november 2010

BPA-arbejdsgiver

Vidste du?

BPA-arbejdsgiver har tavshedspligt. Det betyder, at alle de oplysninger vi får fra vores brugere er fortrolige. Tavshedspligten omfatter endvidere samtlige informationer som brugerne videregiver til os gennem fx kontaktformularen, e-mail, telefon, osv.

FAQ's

Nødvendigt at lave ansættelsesbevis?

Spørgsmål: For to uger siden ansatte jeg en ny hjælper, og jeg troede, at han ville komme til at være hos mig i mange år. Men det viste sig hurtigt, at vi ikke kunne samarbejde, og derfor har jeg nu allerede sagt ham op. Ifølge ansættelsesbevisloven skal jeg som arbejdsgiver udstede et ansættelsesbevis, hvis ansættelsen har en varighed på mere end 1 måned, men da min hjælper jo kun var ansat hos mig i 2 uger, behøver jeg så at give ham et ansættelsesbevis?

Svar: Ja, du er faktisk forpligtet til at lave et ansættelsesbevis til den opsagte hjælper, også selv om han kun var ansat hos dig i 2 uger. Det afgørende i denne situation er nemlig, at ansættelsesforholdet fra start var bestemt til at vare mere end en måned, og dermed skal oplysningspligten i ansættelsesbevisloven overholdes, også selvom ansættelsen allerede ophørte efter kun 2 uger. Så du skal lave et ansættelsesbevis, der indeholder oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet efter reglerne i ansættelsesbevisloven, og dem kan du læse mere om på bpa-arbejdsgiver. Hvis der derimod havde været tale om et ansættelsesforhold, der fra start af var aftalt til at ophøre inden for 1 måned, så var der ikke pligt til at give medarbejderen et ansættelsesbevis.

Læs Ansættelsesbevisloven

Reference til tidligere ansat

Spørgsmål: En tidligere medarbejder, som jeg sagde op på grund af for meget sygefravær, har bedt om at måtte bruge mig som reference i forbindelse med hendes jobsøgning. Det har jeg sagt ja til, da jeg var glad for hende mens det fungerede, men hvad må og skal jeg så sige, hvis der er nogen som ringer?

Svar:
Det er vigtigt, at din tidligere medarbejder har givet tilladelse til at den nye potentielle arbejdsgiver kan indhente referencen, således at det sker med hendes samtykke. Efter persondataloven må man nemlig ikke videregive oplysninger om personer uden, at der givet et sådant samtykke.

Som tidligere arbejdsgiver er du forpligtet til at udtale dig loyalt, og du må ikke videregive skadelige og personfølsomme oplysninger. Personfølsomme oplysninger er oplysninger så som strafbare forhold, racemæssig eller etnisk baggrund, religion, politik, fagforeningsforhold og helbredsmæssige forhold.

Oplysninger om hvad din tidligere medarbejder fejlede må den nye arbejdsgiver ikke spørge til, og du må heller ikke videregive sådanne oplysninger. Ifølge lov om helbredsoplysninger har arbejdsgivere en meget begrænset adgang til at indhente helbredsoplysninger fra en jobansøger, og som udgangspunkt må en arbejdsgiver kun indhente oplysninger om helbred gennem jobansøgeren selv. Det er derfor ikke noget som de må spørge dig om, og det er ikke oplysninger som du må videregive. Hvis de spørger ind til, hvad hun fejlede, antal sygedage og lign., så er det altså ikke noget som du kan besvare.

Så hvis de ringer, så undgå at tale om forhold af privat karakter, men besvar i stedet ærligt deres spørgsmål af faglig karakter, herunder om hendes egenskaber og kompetencer, så de har en mulighed for at danne sig et billede af hende som medarbejder.

Indflydelse giver større tilfredshed

Der er sammenhæng mellem graden af medarbejderdeltagelse og kvaliteten af arbejdsmiljøet. Bedst fungerer arbejdspladser med demokratisk styre.

Jo større indflydelse medarbejderne har på arbejdet og arbejdspladsen, desto bedre er arbejdsmiljøet. Det er konklusionen på det omfattende Medea-projekt (Medarbejderdeltagelsens betydning for arbejdsmiljøets kvalitet) fra Aalborg Universitet og DTU.

Dermed bekræftes et af principperne i megen moderne ledelse, hvor medarbejdere inddeles i selvstyrende teams el. lign. for at indrette arbejdet mest hensigtsmæssigt. Men, konkluderer projektet, det er først, når medarbejderne også har indflydelse på arbejdets mere grundlæggende vilkår, at det får betydning for arbejdsmiljøet. Læs mere

Viden & info

Det perfekte menneske / Det defekte menneske

Release på dvd'en Det Perfekte Menneske/Det Defekte Menneske.
Videnscenter for Bevægelseshandicap inviterer til release på dvd'en Det Perfekte Menneske/Det Defekte Menneske. Arrangementet afholdes i samarbejde med en række aktører fra handicap- og filmmiljøet i Danmark. Tid: 18. november 2010, kl. 15 til ca. 16.30
Sted: Filmby Århus
Læs mere

Psykiske syge på arbejdsmarkedet - konference

Den 1. december 2010 inviterer SFI til konference om et aktuelt og stort emne: De psykiske syge og deres plads på arbejdsmarkedet.
Udfordringen for samfundet er at få flere med psykiske problemer fastholdt på en arbejdsplads - eller i det hele taget få dem ind på arbejdsmarkedet. En opgave der udfordres af tendensen til, at flere og yngre psykisk syge ender som førtidspensionister.

En række spændende oplægsholdere sætter fokus på førtidspensionssystemet, de internationale tendenser og kravene i den konkrete hverdag - både for den sårbare medarbejder, virksomheder og jobcentre. Workshops med SFI-forskere og fagfolk giver mulighed for at få den nyeste viden inden for de forskellige aktuelle områder samt til at diskutere konkrete erfaringer. Læs mere

Blinde børn - integration eller isolation?

Blinde børn har i de senere årtier været integreret i den almindelige skole. Men betyder det, at de bliver bedre forberedt til et integreret liv som voksne? Det er langt fra sikkert, viser denne undersøgelse af blinde børn.

Dansk Blindesamfund og Indenrigs- og Socialministeriet har taget initiativ til undersøgelsen, som er finansieret af satspuljemidler. Undersøgelsen er led i et projekt, hvor der også indgår en undersøgelse af blinde voksne. Læs mere

Genoptræning med Pilates

Pilates-guru og balletdansere gav sårede soldater en ny dimension for genoptræning. Workshop på Rigshospitalet med Pilates-guruen Elizabeth Larkam blev et tilløbsstykke, og både tilskadekomne soldater, Pilates-instruktører fra Den Kgl. Ballet, læger og cirka 20 fysioterapeuter fik stort udbytte af dagen.

Den amerikanske Pilates-guru Elizabeth Larkam demonstrerede en lang række fysiske genoptræningsøvelser på fem-seks særlige Pilates træningsmaskiner, som i dagens anledning var fragtet til Rigshospitalets fysioterapi.

- Da medierne rettede søgelyset mod det stigende antal danske soldater, der vender hjem med svære skader henvendte balletten sig til Rigshospitalet, der står for genoptræningen. Vi tilbød et par benamputerede soldater et træningsforløb hos os, hvor vi blandt andet bruger Pilates til at styrke de muskler, man bruger til at kontrollere kroppens bevægelser - en muskelgruppe, som folk med proteser i høj grad også har brug for at styrke, siger Pilates-instruktør på Den Kgl. Ballet og tidligere ballet-danser Jessie Lee. Læs mere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet!

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk