BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 2, den 18. februar 2015

BPA-arbejdsgiver.dk

Fortsat rådgivning til udgangen af 2016

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Socialstyrelsen har givet tilsagn om, at rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk fortsat kan yde gratis rådgivning og vejledning til udgangen af 2016 på samme vilkår som hidtil.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte BPA-arbejdsgiver.dk på følgende e-mail: kontakt@BPA-arbejdsgiver.dk

Forslag til sygefraværspolitik

Vi har udarbejdet et forslag til en sygefraværspolitik. Forslaget er tænkt som inspiration, og skal tilpasses de konkrete forhold hos den enkelte arbejdsgiver.

Forslaget kan bruges som det er eller skrives sammen med arbejdspladsens måske allerede formulerede aftaler. Mulighederne er mange. Det er dog vigtigt at huske på, at det mest bæredygtige produkt opnås i dialog medarbejder og arbejdsgiver imellem. Se forslagene HER

FAQ

FAQ - Om dokumentation ved sygemelding

Spørgsmål: Hvilke muligheder har jeg som arbejdsgiver for at indhente dokumentation for en medarbejder der er sygemeldt?

Svar: Som arbejdsgiver har du flere muligheder for at indhente dokumentation for en medarbejders sygdom, men hvilken form der er mest relevant afhænger af den konkrete situation.

Først og fremmest kan du bede medarbejderen underskrive en tro og loverklæring, hvor medarbejderen med sin underskrift bekræfter på tro og love, at vedkommende er syg. Du kan kræve en tro og loverklæring fra 1. sygedag.
Såfremt du ønsker en lægefaglig dokumentation for medarbejderens sygdom, kan du kræve en såkaldt friattest, hvor lægen bekræfter, at medarbejderen er fraværende på grund af sygdom. Denne erklæring kan kræves fra 1. sygedag.

Du skal være opmærksom på, at du som arbejdsgiver er forpligtet til at afholde udgifterne til erklæringen.

Du kan også bede medarbejderen aflevere en varighedserklæring. En varighedserklæring er en erklæring om, hvor lang tid lægen forventer medarbejderens sygdom vil vare. En varighedserklæring kan være relevant i situationer hvor der er usikkerhed om varigheden af medarbejderens sygdom og du som arbejdsgiver ønsker klarhed herom. Denne erklæring kan som udgangspunkt kræves fra 1. sygedag. Udgifterne til varighedserklæringen er du som arbejdsgiver forpligtet til at afholde.

Endelig kan du som arbejdsgiver kræve en mulighedserklæring. En mulighedserklæring er relevant i de tilfælde, hvor du som arbejdsgiver efter en drøftelse med medarbejderen er i tvivl om, hvilke hensyn og eventuelle tiltag der skal tages til medarbejderens helbred for, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejde på hel eller deltid med sædvanlige eller tilpassede opgaver.

En mulighedserklæring består af to dele. Den første del udfyldes i fællesskab mellem arbejdsgiveren og medarbejderen på baggrund af en personlig samtale. Den anden del udfyldes efterfølgende af medarbejderens læge. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at afholde udgifterne til mulighedserklæringen.

Det er vigtigt, at du sikrer dig bevis for, at du har anmodet medarbejderen om at indhente de ovennævnte erklæringer, hvis de fx senere skal bruges som dokumentation for. at medarbejderen ikke har reageret på din henvendelse.

Gem derfor altid en kopi af anmodningen og såfremt den sendes med brev skal du derfor bede om at få en afleveringsattest fra posthuset.

Viden & info

Behandling skal gøre patientens hverdag lettere

Patientens viden om eget helbred og hverdag skal fremover udgøre et vigtigt afsæt for valg af behandling. Danske Regioners formand roser et nyt projekt, hvor systematisk brug af patientrapporterede oplysninger skal sikre kvalitet for patienten. Læs mere HER

Ombudsmanden: Et valgsted bør være let tilgængeligt for mennesker med handicap

Selv om man er kørestolsbruger, har nedsat syn eller har andre typer handicaps, bør det være nemt at komme ind i et valglokale og afgive sin stemme. Det siger ombudsmanden, efter at han har gennemført fire tilgængelighedsinspektioner af valgsteder ved seneste kommunalvalg.

"At kunne afgive stemme på lige fod med andre er afgørende for, at mennesker med handicap fuldt ud kan føle sig som en del af vores demokrati. Det er derfor vigtigt, at kommunerne gør sig umage for at sikre god tilgængelighed for mennesker med handicap til valgstederne", siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ny tjekliste til kommunerne
Ved seneste kommunalvalg i 2013 besøgte et tilsynshold fra ombudsmanden fire forskellige valgsteder. Kommunerne havde gjort en indsats for tilgængeligheden, men tilsynsholdet påpegede alle fire steder større eller mindre problemer. Et valglokale viste sig f.eks. umuligt at komme ind i på egen hånd som kørestolsbruger, og kommunen arbejder nu på at finde et andet sted. Et andet valgsted var så tilgængeligt, at kommunen nu vil benytte samme skiltning og indretning til alle dens afstemningssteder ved næste valg.

"Mange kommuner står nu overfor at udvælge valgsteder til folketingsvalget. De bør derfor overveje tilgængelighed på alle planer, f.eks. handicapparkeringspladser, skiltning til valgstedet og indretning af valglokalet, så valghandlingen er overskuelig også for borgere med et kognitivt handicap", siger Jørgen Steen Sørensen. Han nævner også, at der bør findes mindst ét stemmerum af en sådan størrelse, at det kan rumme op til tre personer, herunder en kørestolsbruger. Det kræver reglerne nemlig af hensyn til, at der kan gives den nødvendige hjælp til stemmeafgivning.

Ombudsmanden har netop udarbejdet en tjekliste for tilgængelighed af valglokaler til landets kommuner. Læs mere HER

Mere støtte til familier med børn med handicap

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre med handicappede børn.

Familie på skovturSocialstyrelsen udvikler og udbreder forældretræningsprogrammer og anden støtte til forældre med handicappede børn i programmet 'Mestringsstøtte til familier med børn med handicap',. som er en del af regeringens handicappolitiske handlingsplan.

Mestringsprogrammet består af fem delprojekter og involverer et tæt samarbejde med kommuner og brugerorganisationer på tværs af landet og kører indtil 2017.

I programmet indgår blandt andet en kortlægning af eksisterende tilbud til familier, der får støtte til at mestre de særlige udfordringer, der følger med, når et barn i familien har et handicap. Herudover kortlægges aktuel international forskning om metoder med effekt over for målgruppen.

De øvrige dele af programmet drejer sig om at udvikle og afprøve forskellige typer af indsatser og modeller. I ét af delprojekterne afprøves udvalgte indsatser på baggrund af kortlægningen, mens tre andre delprojekter har fokus på hhv. tidlig indsats, familiekurser og terapeutisk bistand. Læs mere HER

Glad Tur - handicap-venlig app

Husk at bruge den brugerdrevne app fra Glad Fonden - Glad Tur. Glad Tur er en bruger baseret app, der skal gøre det lettere for mennesker med handicap og deres pårørende og venner at orientere sig om mulighederne for adgang til by- og kulturliv. Med Glad Tur kan man altid nemt og hurtigt orientere sig om tilgængeligheden ved spisesteder, cafeer, butikker, parker, museer, idrætsaktiviteter, kulturinstitutioner og meget mere. Man kan se andre brugeres anmeldelser af steder, og selv anmelde steder, så andre brugere kan få glæde af det. Anmeldelserne giver overblik over fx adgangsforhold, støjniveau, om der er gode toiletforhold, parkeringsforhold og så videre. Og du kan målrette informationen ud fra lige netop dine behov. Læs mere HER

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk