BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 3, den 19. marts 2015

BPA-arbejdsgiver.dk

Fortsat rådgivning til udgangen af 2016

Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk fortsætter sin gratis rådgivning og vejledning til udgangen af 2016 på samme vilkår som hidtil.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte BPA-arbejdsgiver.dk på følgende e-mail: kontakt@BPA-arbejdsgiver.dk

FAQ

Overførsel af ferie?

Ferieåret udløber jo snart, men to af mine hjælpere har ikke afholdt alt deres optjente ferie. Er der mulighed for at overføre feriedage til næste ferieår?

Svar: Ferieloven giver mulighed for, at ansatte, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan lave en aftale med arbejdsgiver om, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det altså kun er ferie ud over fire ugers ferie (20 dage), der kan overføres. Hvis I ønsker at lave en sådan aftale, skal den være skriftlig, og såfremt der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal du som arbejdsgiver huske at give besked til FerieKonto om, at 5 dage af ferien er overført til næste ferieår.

Overførsel af ferie påvirker ikke betaling for ferie. Lønmodtagere, der har ret til ferie med løn, får normal løn på ferietidspunktet, mens lønmodtagere, der har ret til feriegodtgørelse, har ret til den feriegodtgørelse, som er optjent til den ferie, der overføres.

Viden og info

En million til tablets og KOL-Apps

Kolding Kommune fik den 17. marts 2015 overrakt en donation på en million kroner fra TrygFonden, der skal bidrage til indkøb af moderne teknologi - tablets med KOL-Apps - så i første omgang 100 af kommunens borgere med KOL kan få glæde af det nyudviklede projekt.

Baggrunden for Kommunens ansøgning til TrygFonden er en utrolig positiv evaluering af et pilotprojekt med 12 borgere, der blev afsluttet i august 2014. Evalueringen viste, at både borgere og fagpersonale var meget begejstrede i hele pilotprojektets løbetid.

Øget tryghed for borgeren, tryghed blandt pårørende, en øget indsigt i eget helbred der nedbringer antallet af indlæggelser - det var blot nogle af de positive tilbagemeldinger fra testperioden. Læs mere her

Stort problem: Handicappede chikaneres over p-pladser

Mennesker med usynlige handicap som sklerose, muskelsvind og gigt oplever ofte at blive svinet til, når de benytter p-pladser for handicappede. Kendt problematik, fortæller flere organisationer "Du er fandeme da ikke handicappet. Har du stjålet det der handicapskilt?"

Charlotte Larsen fra Odense har netop parkeret sin bil på en ledig handicapparkeringsplads foran Bilka. Hun lider af bindevævslidelsen Ehlers-Danloss syndrom og får ekstremt mange smerter, hvis hun skal gå for langt i løbet af en dag. Alligevel bliver hun overfuset af en mandlig fodgænger, da hun står ud af bilen. Læs mere her

Reviderede pjecer om magtanvendelse

Socialstyrelsen har netop revideret sine pjecer om magtanvendelse på voksen-området. Der er tre forskellige pjecer, en til myndighedspersoner, en til fagpersoner og én til borgere.

Socialstyrelsen har tidligere udarbejdet pjecer om magtanvendelsesreglerne i Serviceloven. Nu udsendes pjecerne i en revideret udgave.

Baggrunden for revisionen er den ændrede opgavefordeling på det sociale område: De sociale nævn er nedlagt, og der er oprettet fem nye socialtilsyn. Pjecerne er ændret i overensstemmelse hermed. Der er tre udgivelser, som er rettet mod forskellige målgrupper, nemlig myndighedspersoner, fagpersoner og borgerne selv og deres pårørende.
Læs mere her

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom lovgivning, arbejdsmiljø og FAQ's, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk