BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 4, den 17. april 2015

BPA-arbejdsgiver

Rdgivning p BPA-arbejdsgiver.dk

Nr du har arbejdsgiveransvar, skal du selv administrere de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet hermed. Under fanen Rdgivning p www.bpa-arbejdsgiver.dk kan du finde juridisk materiale ssom overenskomster, generelle satser. ansttelsesbeviser, skriftlige advarsler, anmodning om lgeerklring, forslag til sygefravrspolitikker, MUS-samtaler og ndringer i ansttelsesforholdet. G til Rdgivning

Husk, at du er ogs meget velkommen til at kontakte os p kontakt-bpa@arbejdsgiver.dk eller p tlf.: 33 55 77 30.

FAQ

Hvem har sagt op?

Hvem har sagt op? - Jeg har fet nedsat min bevilling, hvilket betyder, at mine hjlpere ikke lngere kan arbejde p 37 timer, men i stedet kommer ned p 25 timer om ugen. Dette har jeg meddelt dem, og nu har jeg fet et brev fra dem hver isr, hvor de skriver, at de ikke kan acceptere ndringerne i arbejdstiden, og at de betragter det som om, at jeg har opsagt dem. De mener samtidig, at jeg skal betale deres frste 3 ledighedsdage (G-dage). Jeg har ikke opsagt dem, men kun meddelt dem, at der vil ske ndringer i ansttelsen, s det m da vre en opsigelse fra deres side, og derfor skal jeg vel ikke betale dem G-dage?

Svar: Du skriver, at dine hjlpere med ndringen vil f vsentlig frre timer, hvilket jeg gr ud fra ogs har en negativ betydning for deres indtjeningsmuligheder. Det er sdan, at ndringer af denne karakter oftest vil blive betragtet som vsentlige ndringer.

Vsentlige ndringer af et ansttelsesforhold kan kun gennemfres ensidigt af arbejdsgiveren med et varsel svarende til medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Reelt betyder det, at medarbejderen opsiges fra den nuvrende stilling og tilbydes nyansttelse p ndrede vilkr.

Medarbejderen kan herefter vlge mellem at acceptere de ndrede vilkr eller at fratrde sin nuvrende ansttelse med udgangen af opsigelsesvarslet. Hvis medarbejderen vlger at fratrde, er der sledes tale om en opsigelse fra arbejdsgivers side, og fratrdelse sker i et sdant tilflde med de rettigheder, der normalt knytter sig til en opsigelse fra arbejdsgiverens side. Det betyder, at dine hjlpere rent faktisk har ret til G-dage, hvis de opfylder betingelserne herfor.

Hovedreglen er, at du som arbejdsgiver skal betale dagpengegodtgrelse, ogs kaldet G-dage, i medarbejderens frste 3 ledighedsdage. Som arbejdsgiver skal du betale G-dage, bl.a. nr du afskediger en medarbejder og nr medarbejderens opgave- og tidsbestemte ansttelse og lign. ophrer.
Det er kun medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, og som har haft et antal faktiske arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver, der har krav p betaling for 1.-3. ledighedsdag. Det er samtidig et krav, at arbejdet skal ligge inden for de sidste 4 uger, fr arbejdets ophr.

Har medarbejderen en anciennitet p under 3 mneder, skal du kun betale dagpengegodtgrelse i medarbejderens frste 2 ledighedsdage.

Hvis medarbejderen bliver ansat p fuld tid hos en anden arbejdsgiver p 1.-3. ledighedsdag, s har du ikke pligt til at betale godtgrelsen, og det samme glder, hvis medarbejder holder ferie i tilslutning til, at han/hun stopper med at arbejde hos dig, eller hvis han/hun modtager sygedagpenge.

Du kan forlange, at medarbejderen senest 14 dage efter at han/hun er fratrdt underskriver en tro og love-erklring p, at han/hun ikke starter i et nyt arbejde, er syg eller afholder ferie p 1.-3. ledighedsdag. P BPA-arbejdsgiver.dk kan du finde en tro og love-erklring som du kan bruge i forbindelse med udbetaling af G-dage. Den kan du finde her.

Viden & info

Overholder EU Handicapkonventionen?

Torsdag den 2. april 2015 prsenterede den europiske handicapparaply organisation European Disability Forum (EDF) en rapport til EU's handicapkomite om, hvordan det gr med at overholde handicapkonventionens bestemmelser.

Med ratificeringen af Handicapkonventionen har EU forpligtet sig til at arbejde for at sikre lige muligheder og fuld inklusion af personer med handicap i alle sektorer.

EDF har ogs udarbejdet en rapport, som giver et bud p, hvordan overholdelsen af konventionen opleves af personer med handicap i hele EU. I rapporten fremhves der bl.a. behovet for en overordnet strategi med henblik p, hvordan alle EU's institutioner skal implementere FN's handicapkonvention.

I den sidste uge af august 2015 bliver EU kommissionen vurderet p, i hvor hj grad EU efterlever Handicapkonventionen. Ls mere her

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer ssom lovgivning, arbejdsmilj og FAQ's, bare for at nvne nogle f. Send en e-mail med dit navn til kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk.