BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 5, den 13. maj 2015

BPA-arbejdsgiver

Hvis du har brug for rådgivning, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontakformularen på http://www.bpa-arbejdsgiver.dk/

BPA-arbejdsgiver har tavshedspligt. Det betyder, at alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige. Tavshedspligten omfatter endvidere samtlige informationer, som brugerne videregiver til os gennem fx kontaktformularen, e-mail, telefon, m.m..

FAQ

Feriepligt?

Har jeg som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at mine hjælpere holder ferie?

I ferieloven står der, at alle lønmodtagere har ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie. Afholdelse af ferie er altså en ret men ikke samtidig en pligt for medarbejderen. Det vil sige, at du som arbejdsgiver skal give dem mulighed for at afholde ferie, men at du ikke har pligt til at pålægge dem at afholde ferie. Hvis arbejdsgiver ikke pålægger lønmodtageren at holde ferie i ferieåret, og lønmodtageren heller ikke kræver at holde ferie, er det ikke i strid med ferieloven, hvis ferien ikke holdes. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ferieloven er baseret på et grundprincip om, at lønmodtageren skal holde ferie for at være berettiget til de optjente feriepenge, medmindre der er tale om særlige situationer.

Såfremt medarbejderen ikke afholder al den optjente ferie, giver ferieloven mulighed for, at man kan lave en aftale med arbejdsgiver om, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det altså kun er ferie ud over fire ugers ferie (20 dage), der kan overføres. Hvis I ønsker at lave en sådan aftale, skal den være skriftlig, og såfremt der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal du som arbejdsgiver huske at give besked til FerieKonto om, at f.eks. 5 dage af ferien er overført til næste ferieår.

Overførsel af ferie påvirker ikke betaling for ferie. Lønmodtagere, der har ret til ferie med løn, får normal løn på ferietidspunktet, mens lønmodtagere, der har ret til feriegodtgørelse, har ret til den feriegodtgørelse, som er optjent til den ferie, der overføres.

Viden & info

Vidste du, at Arbejdstilsynet har en startpakke om arbejdsmiljø til nye arbejdsgivere? I startpakken kan man som ny arbejdsgiver hente inspiration og hjælp til at komme godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet. I form af både tekst og videoklip fortælles der om de tre centrale krav, arbejdsgiveren skal opfylde i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden:
  • Oplæring og instruktion af den nye medarbejder
  • Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV)
  • Afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Startpakken kan du finde på Arbejdstilsynets hjemmeside
Unge med handicap bliver sjældent involveret i virksomheders arbejde med at udvikle velfærdsteknologi. Det vil Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUMH) og Teknologisk Institut nu ændre på med projektet Velfærdsfabrikken. Velfærdsfabrikken er et innovationsprojekt, der løber i to år og har til formål at engagere unge med handicap i udviklingen af teknologiske løsninger. Læs mere her