BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 6, den 11. juni 2015

BPA-arbejdsgiver

Hos BPA-arbejdsgiver.dk kan du som borger med BPA-ordning få gratis råd og vejledning om de ansættelsesretlige spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver - og arbejdslederrollen i BPA-ordninger.

Når du påtager dig ansvaret for at være enten arbejdsleder eller arbejdsgiver, påtager du dig også ansvaret for, at arbejdsmarkedets regler og love bliver overholdt. Der findes love, der beskriver, hvad man som arbejdsgiver må og ikke må i en ansættelsessituation, under en ansættelse og ved ophør af ansættelsen. For at du kan holde dig indenfor lovenes rammer, er det afgørende, at du enten har kendskab til lovene eller søger råd og vejledning, og det kan du få hos BPA-arbejdsgiver.

FAQ

Syg under ferien - ret til erstatningsferie?

Jeg er netop blevet ringet op af min faste hjælper, der er på ferie. Hun ringede for at sygemelde sig. Har min hjælper i stedet ret til ferie på et andet tidspunkt?

Svar:
Ferieloven giver en medarbejder, som har optjent 25 dages ferie, og ‎som bliver syg under ferien, ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Det betyder, at såfremt det er aftalt, at medarbejderen skal afholde 15 dages ferie, men medarbejderen bliver syg 5 dage under sin ferie, så har medarbejderen ret til erstatningsferie i 10 dage.

En medarbejder, ‎der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et ‎forholdsmæssigt færre antal sygedage. De dage, som medarbejderen i et sådant tilfælde ikke får erstatningsferie for, beregnes ved at gange antallet af optjente feriedage med 1/5. En lønmodtager, der har optjent ret til 20 feriedage, har således ret til erstatningsferie efter 4 sygedage i ferieåret (20 x 1/5), og en lønmodtager, der har optjent ret til 15 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 3 sygedage i ferieåret (15 x 1/5).

For at få ret til erstatningsferie skal medarbejderen melde sig syg til arbejdsgiveren efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet. Påberåbelse af sygdom under ferien har først virkning fra den dag, meddelelsen er givet til arbejdsgiveren. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke give meddelelse til arbejdsgiveren på sygdommens 1. dag, men for eksempel først på 3. dagen, har en medarbejder, der har optjent ret til 25 dages ferie, ikke ret til erstatningsferie før fra sygdommens 8. dag.

Du kan bede medarbejderen om at komme med lægefaglig dokumentation for sygdommen, hvis du ønsker det. Dokumentationen skal gælde fra 1. sygedag, og medarbejderen skal selv betale for erklæringen. Hvis medarbejderen bliver syg, mens han eller hun er på ferie i udlandet, skal medarbejderen gå til læge i udlandet for at få en lægeerklæring.

Erstatningsferien skal medarbejderen som udgangspunkt holde senere i samme ferieår, det vil sige inden den 1. maj. Hvis det på grund af sygdom ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i det næste ferieår.

Folketingsvalg - giver det ret til fri fra arbejde?

I forbindelse med det kommende folketingsvalg har min hjælper meddelt mig, at han mener, at han har ret til at holde fri fra arbejde for at kunne stemme. Har han ret i det?

Svar:
Nej, det har han ikke ret i. Ifølge Grundloven er enhver myndig statsborger i Danmark sikret retten til at stemme til Folketingsvalg. Selvom det altså er en borgerret at stemme, har man dog som medarbejder ikke også dermed ret til at holde fri fra arbejde for at afgive sin stemme. Det er jo også muligt at benytte muligheden for at brevstemme, hvis man ved, at det ikke vil være muligt at nå at stemme på selve valgdagen.

Viden & info

82 dage til at den første dansker rejser ud i rummet

Nedtællingen til at Danmarks første astronaut skal på mission i rummet er begyndt. Den 1. september 2015 skal Andreas Mogensen på sin mission til Den Internationale Rumstation ISS.

På missionen skal Andreas afprøve en ny, tætsiddende dragt, en SkinSuit, der skal kunne lette de rygsmerter, mange astronauter lider af. Derudover skal biologiske eksperimenter undersøge Andreas' blodårer, muskler, knogler og hjerne for at se, hvordan de klarer den vægtløse tilstand i rummet. Læs mere om den første dansker i rummet her.

Tilgængelighedsplatform

Vidste du, at der findes en online tilgængelighedsplatform for kørestolsbrugere? Handiplaces er skabt af Jeppe Schmidt Nielsen og Asbjørn Lodahl Christensen, der begge er it-studerende på Aarhus Universitet.

Handiplaces er en informationsplatform om tilgængelighed til dig i kørestol, hvor du har mulighed for at dele dine oplevelser om tilgængelighed i din by samt læse andres anmeldelser. Læs mere her