BPA-arbejdsgiver

Nyhedsbrev 10, den 18. december 2015

BPA-arbejdsgiver.dk

Hvis du har en bpa-ordning og har brug for rådgivning inden for det arbejdsretlige område eller arbejdsmiljømæssige område, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dk

Åbningstider mellem jul og nytår

Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra torsdag den 24. december 2015 til og med den 3. januar 2016.

BPA-arbejdsgiver.dk ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

FAQ

Varsling af væsentlig ændring

Jeg har en hjælper, jeg ønsker fremover skal arbejde færre timer end på nuværende tidspunkt. Kan jeg blot nedsætte hjælperens arbejdstid eller er der noget jeg skal være særlig opmærksom på?

Svar:
Som arbejdsgiver er det dig, der fordeler og leder arbejdet, og dermed har du også ret til at gennemføre visse ændringer i dine hjælperes ansættelsesvilkår. Dog er det ikke alle former for ændringer en medarbejder er forpligtet til at acceptere uden videre og uden, at det er blevet varslet fra arbejdsgivers side.

Udgangspunktet er, at så snart der er tale om ændringer, der er til ugunst for medarbejderen, vil du som arbejdsgiver kun kunne gennemføre ændringerne, hvis det varsles overfor medarbejderen, så medarbejderen har mulighed for at indstille sig på ændringen. Væsentlige ændringer kan kun gennemføres med arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for medarbejderen. En nedsættelse af arbejdstiden vil oftest indebære en lønmæssig nedgang, hvorfor dette betragtes som en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet og kan således kun gennemføres med arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for medarbejderen.

Det vil sige, at medarbejderen faktisk opsiges fra sin nuværende stilling og tilbydes ansættelse på nye vilkår. Medarbejderen kan så vælge mellem at acceptere det nye vilkår eller at fratræde sin nuværende ansættelse med udgangen af opsigelsesvarslet.

Varsling af en væsentlig ændring skal af bevismæssige årsager ske skriftligt. Varslingsbrevet bør indeholde en klar og præcis beskrivelse af ændringernes omfang og konsekvenserne af ændringen. Derudover skal varslingsbrevet beskrive, hvilken dato ændringen træder i kraft, hvilket jo tidligst vil være ved udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel. Medarbejderen bør i varslingsbrevet gøres opmærksom på, at der altså er tale om ophør af den tidligere stilling og tilbud om ansættelse på nye vilkår, og at hvis ikke medarbejderen vil acceptere dette, kan han/hun betragte sig som opsagt. Bed samtidig medarbejderen om skriftligt at bekræfte om han/hun accepterer ændringen indenfor en fastsat dato.

Såfremt medarbejderen ikke ønsker ansættelse på de nye vilkår, har medarbejderen de samme rettigheder som ved opsigelse i en enhver anden situation, og du skal som arbejdsgiver overholde de generelle regler, der gælder ved opsigelse af medarbejdere. Det vil sige, at du skal være yderst påpasselig, hvis der er tale om en gravid medarbejder, en medarbejder på barsel eller andre særligt beskyttede medarbejdergrupper, og du bør derfor altid søge råd og vejledning, hvis du står i en sådan situation. Husk også på at ændringen efter ansættelsesbevisloven skal beskrives i et tillæg til ansættelseskontrakten senest en måned efter, at ændringen er trådt i kraft.

Hvis medarbejderen vælger at acceptere ændringen uden videre, kan ændringen også gennemføres ved aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvorfor det i en sådan situation ikke er nødvendigt at varsle ændringen. Også i en sådan situation er det af bevismæssige årsager vigtigt, at aftalen straks laves skriftligt.

Viden & info

Ti guldindikatorer

Institut for Menneskerettigheder har i samarbejde med en række handicaporganisationer udviklet ti såkaldte guldindikatorer, der skal gøre det muligt at måle og overvåge Danmarks arbejde med at forbedre rettighederne for mennesker med handicap. De ti guldindikatorer går nemlig ind og måler på, hvordan det går med implementeringen af FN's Handicapkonvention, som Danmark tiltrådte og ratificerede i 2009. Læs mere.

Innovativ rengøringsassistent på rådhuset

Silkeborg Kommune er en af de første virksomheder i Danmark, der gør forsøg med gulvvaskerobotter.

Forsøget gennemføres i et offentligt-privat-innovationsprojekt OPI mellem Silkeborg Kommune og Blue Ocean Robotics, der er en international iværksættervirksomhed, som arbejder med kommercialisering af robotteknologi med fokus på 'earlystage'-robotter, der skal afprøves og udvikles til specifikke opgaver og nye områder i samarbejde med pionervirksomheder. Læs mere.