16 punkts sikkerhedsdatablade

Som arbejdsgiver har du ansvaret for at have et 16 punkts sikkerhedsdatablad, også kaldet en leverandørbrugsanvisning, hvis dine hjælpere skal arbejde med farlige stoffer og materialer.

På linkene nedenfor finder du sikkerhedsdatablade for farlige kemiske produkter. Du kan downloade sikkerhedsdatabladene som PDF-filer.

Under fanen FAREMÆRKNING finder du en liste over symboler, der anvendes på de farlige kemiske stoffer og produkter. Vi har også vedlagt det nye GHS-mærkningssytem, der trådte i kraft den 1. december 2012.

 

Arbejdspladsbrugsanvisning

Som arbejdsgiver har du også ansvar for at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, der er målrettet netop din arbejdsplads.

En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde konkrete og praktiske regler, der gælder for håndtering af farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen.
Læs mere her