Coronavirus - spørgsmål og svar

Hvordan skal virksomheder forholde sig i forbindelse med coronavirus?

Coronavirus (COVID-19) giver anledning til en række ansættelsesretlige problemstillinger, som man som arbejdsgiver kan blive nødt til at forholde sig til.

Coronavirus kan skabe bekymringer blandt medarbejderne og dermed påvirke trivsel og det daglige arbejde. Derfor kan det være gavnligt, at man på arbejdspladsen sørger for at give den nødvendige information om, hvordan medarbejderne skal forholde sig, og hvor medarbejderne kan finde yderligere information.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside med information til virksomheder og arbejdspladser om forholdsregler kan med stor fordel benyttes. Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet forskelligt informationsmateriale, som virksomheder er velkomne til at benytte og hænge op. 

Social- og Ældreministeriet informerer også løbende om coronavirus og socialområdet. 

Ovenstående er baseret på de p.t. gældende regler og vejledninger. Der tages forbehold for eventuelle fremtidige ændringer, hvis reglerne/vejledninger måtte blive ændret.