Nyhedsbreve

BPA-arbejdsgiver.dk udgiver et nyhedsbrev om måneden. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt relevante og spændende nyheder om ny lovgivning, afgørende arbejdsretlige domme samt FAQ’s om rollen og ansvaret som arbejdsgiver i en BPA-ordning.

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Lovforslag om arbejdsmiljø vedtaget i Folketinget
 • Ligebehandlingsnævnet: Afskediget under graviditet og udsat for chikane og repressalier 
 • FAQ: Er en skade under julefrokosten en arbejdsskade?
 • Hotline for ledere om psykisk arbejdsmiljø
 • Forslag om nyt fælles europæisk handicapkort

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Overdragelse af orlov til nærtstående og sociale forældre
 • Dom: Usaglig opsigelse ved fravær af familiemæssige årsager
 • FAQ: Skal jeg slette oplysninger om fratrådte hjælpere?
 • FNs internationale handicapdag 2023

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Lovforslag i høring - registrering af arbejdstid
 • Restferie
 • FAQ: Orlovsregler - hvad gælder, hvis der kun er én forælder?
 • AT-vejledning: Præcisering af afsnit om gravides løftearbejde

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Principmeddelse 17-23 om arbejdsskade
 • Uberettiget bortvisning
 • FAQ: Hvad er G-dage, og hvornår skal de betales?
 • Ny kampagne om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
 • Vaccination mod influenza og covid-19

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Ændring af frist for varsling af udskudt orlov
 • Ekstra orlov til tvillingeforældre fra 1. maj 2024
 • Afgørelse fra Afskedigelsesnævnet
 • FAQ: Kan ansættelsesbeviset gives elektronisk?
 • Handicappolitisk topmøde på Christiansborg

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Standardskabelon til ansættelsesbevis
 • Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet
 • FAQ: Hvad er de nye mindsterettigheder i ansættelsesbevisloven?
 • Vejledning om gravides og ammendes arbejdsmiljø opdateret
 • Efterårets vaccinationsprogram

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Ny ansættelsesbevislov pr. 1. juli 2023
 • Afgørelse fra Datatilsynet
 • FAQ: Skal nye hjælpere med få timer have kontrakt efter 1. juli 2023?
 • Ny AT-vejledning om høje følelsesmæssige krav
 • Flere med kognitive handicap kommer i job

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Nye regler om ansættelsesbeviser
 • Ligebehandlingsnævnets afgørelse om forskelsbehandling
 • FAQ: Skal jeg lave nye ansættelsesbeviser?
 • Nyt materiale "Tal om smerter - tag handling sammen"
 • GDPR for små virksomheder

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Lovforslag om ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår fremsat
 • Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet: Godtgørelse for chikane
 • FAQ: Skal Covid-19 anmeldes som arbejdsskade?
 • Nye værktøjer til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Revideret vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold
 • Lov om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane vedtaget
 • FAQ: Mulighed for fast track ved langvarig sygemelding?
 • Ny folder om rådgivningsfunktionen

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Varsling af sommerferie
 • Afgørelse fra Datatilsynet: Virksomhed indstillet til bøde
 • FAQ: Har min hjælper ret til til seniordage?
 • Folder om rådgivningsfunktionen

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Sygemeldinger af længere varighed - værktøjer
 • Faglig voldgift: Fraværsmelding eller sygemelding?
 • FAQ: Hvad indebærer en årlig arbejdsmiljødrøftelse?
 • GDPR og print
 • Ny kampagne: "Har du haft en kollega med handicap?"

  Læs nyhedsbrevet