Arbejdsgiverrådgivning til borgere med BPA-ordning


GRATIS rådgivning om:

  • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere/hjælpere
  • Fortolkning af overenskomster
  • Ferielovgivning
  • Sygdom
  • Barsel
  • Ligebehandlingsregler
  • Arbejdsmiljø
  • Udviklingssamtaler
  • Konfliktløsning

Nyhedsbrev

05.12.2019

Nyhedsbrev

Læs vores nyhedsbrev og få spændende nyheder på BPA-området

Nyhedsbrev 11, den 5. december 2019

Nyt rådgivningsområde

Udvidet rådgivning

Pr. 1. marts 2019 kan borgere med BPA-ordning få rådgivning og vejledning om indgåelse af aftaler med BPA-arbejdsgivere om varetagelse af arbejdsgiverfunktionen. 

Lovgivning

Information om lovgivning

Du kan downloade information om lovgivning, der gælder for borgerstyret personlig assistance - BPA.

Læs om lovgivning her.

Rådgivning

Rådgivning i 2020

Socialstyrelsen har meddelt, at rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk fortsat kan yde gratis rådgivning og vejledning i 2020 på samme vilkår som hidtil.

Skriv til os

Tak for din besked.


Tilladelse til registrering og behandling – skal udfyldes

Til brug for overholdelse af reglerne om personoplysninger skal vi oplyse dig om, at vi registrerer din henvendelse og personlige oplysninger som navn, telefonnummer, kommune og mailadresse elektronisk.

Oplysningerne bliver registreret i vores eget interne og lukkede system. Ved at sætte kryds angiver du, at du er indforstået hermed.

Alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige.

Tavshedspligten omfatter også de oplysninger, som brugerne giver videre til os gennem fx e-mail og telefon. Vi behandler dine oplysninger med respekt og omtanke, og dine oplysninger deles ikke med andre.

Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv eller ring til os.

Tilladelse til registrering og behandling.

FAQ's

Spørgsmål og svar

Du kan få svar på spørgsmål indenfor arbejdsret og arbejdsmiljø.

Læs FAQs her