Arbejdsgiverrådgivning til borgere med BPA-ordning

 

Hvad kan du GRATIS få rådgivning om hos BPA-arbejdsgiver:

 

  • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere/hjælpere
  • Fortolkning af overenskomster
  • Ferielovgivning
  • Sygdom
  • Barsel
  • Ligebehandlingsregler
  • Arbejdsmiljø
  • Udviklingssamtaler
  • Konfliktløsning

 

 

Nyhedsbrev

03.05.2018

Nyhedsbrev

Læs vores nyhedsbrev og få spændende nyheder på handicapområdet. 

Nyhedsbrev 4, 2018

Rådgivning

Rådgivning til udgangen af 2018

Socialstyrelsen har meddelt, at rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk fortsat kan yde gratis rådgivning og vejledning frem til udgangen af 2018 på samme vilkår som hidtil.

Lovgivning

Information om lovgivning

Du kan downloade information om lovgivning, der gælder for borgerstyret personlig assistance - BPA.

Læs om lovgivning her.

Skriv til os

Tak for din besked.


Med ordningen BPA har borgere, der får støtte i relation hertil, mulighed for at overføre tilskuddet til en forening, en virksomhed eller en nærtstående, der således vil være arbejdsgiver for de hjælpere, som BPA-modtageren udvælger. Såfremt en sådan aftale indgåes, vil BPA-modtageren i det daglige være arbejdslederen. BPA-modtageren har dog også mulighed for selv at varetage såvel arbejdsgiver som arbejdslederrollen.

Tavshedspligt

BPA-arbejdsgiver har tavshedspligt

Det betyder, at alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige. Tavshedspligten omfatter også de oplysninger, som brugerne giver videre til os gennem fx e-mail, telefon og kontaktformularen.

FAQ's

Spørgsmål og svar

Du kan få svar på spørgsmål indenfor arbejdsret og arbejdsmiljø.

Læs FAQs her