Arbejdsgiverrådgivning til borgere med BPA-ordning


GRATIS rådgivning om:

  • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere/hjælpere
  • Fortolkning af overenskomster
  • Ferielovgivning
  • Sygdom
  • Barsel
  • Ligebehandlingsregler
  • Arbejdsmiljø
  • Udviklingssamtaler
  • Konfliktløsning
  • Overdragelse af arbejdsgiveropgaven

Nyhedsbrev

27. juni 2024

Nyhedsbrev

Læs vores nyhedsbrev og få spændende nyheder på BPA-området

Nyhedsbrev 6, den 27. juni 2024

Overdragelse af arbejdsgiveropgaven

Rådgivning om overdragelse af arbejdsgiveropgaven

Hos BPA-arbejdsgiver.dk kan du få rådgivning om overdragelse af arbejdsgiveropgaven til en forening eller privat virksomhed i en hjælperordning efter servicelovens §§ 95 og 96. 

Lovgivning

Information om lovgivning

Du kan downloade information om lovgivning, der gælder for borgerstyret personlig assistance - BPA.

Læs om lovgivning her.

Rådgivning

Rådgivning 2024

Socialstyrelsen har meddelt, at rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver fortsat kan yde gratis rådgivning og vejledning i 2024 på samme vilkår som hidtil.

Skriv til os

Tak for din besked.


Tilladelse til registrering og behandling – skal udfyldes

Til brug for overholdelse af reglerne om personoplysninger skal vi oplyse dig om, at vi registrerer din henvendelse og personlige oplysninger som navn, telefonnummer, kommune og mailadresse elektronisk.

Oplysningerne bliver registreret i vores eget interne og lukkede system. Ved at sætte kryds angiver du, at du er indforstået hermed.

Alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige.

Tavshedspligten omfatter også de oplysninger, som brugerne giver videre til os gennem fx e-mail og telefon. Vi behandler dine oplysninger med respekt og omtanke, og dine oplysninger deles ikke med andre.

Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv eller ring til os.

Tilladelse til registrering og behandling.

FAQ's

Spørgsmål og svar

Du kan få svar på spørgsmål indenfor arbejdsret og arbejdsmiljø. 

Læs FAQs her