Arbejdsgiverrådgivning til borgere med BPA-ordning


GRATIS rådgivning om:

  • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere/hjælpere
  • Fortolkning af overenskomster
  • Ferielovgivning
  • Sygdom
  • Barsel
  • Ligebehandlingsregler
  • Arbejdsmiljø
  • Udviklingssamtaler
  • Konfliktløsning

Nyhedsbrev

29.11.2018

Nyhedsbrev

Læs vores nyhedsbrev og få spændende nyheder på handicapområdet. 

Nyhedsbrev 11, den 29. november 2018

Rådgivning

Rådgivning i 2019

Socialstyrelsen har meddelt, at rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk fortsat kan yde gratis rådgivning og vejledning i 2019 på samme vilkår som hidtil.

Lovgivning

Information om lovgivning

Du kan downloade information om lovgivning, der gælder for borgerstyret personlig assistance - BPA.

Læs om lovgivning her.

Nyttige links

Find information

Links til hjemmesider med information om arbejdsmiljø, lovgivning, organisationer og EU og Europa-Kommisionen.

Find nyttig information her.

 

Skriv til os

Tak for din besked.


Tilladelse til registrering og behandling – skal udfyldes

Til brug for overholdelse af reglerne om personoplysninger skal vi oplyse dig om, at vi registrerer din henvendelse og personlige oplysninger som navn, telefonnummer, kommune og mailadresse elektronisk.

Oplysningerne bliver registreret i vores eget interne og lukkede system. Ved at sætte kryds angiver du, at du er indforstået hermed.

Alle de oplysninger, vi får fra vores brugere, er fortrolige.

Tavshedspligten omfatter også de oplysninger, som brugerne giver videre til os gennem fx e-mail og telefon. Vi behandler dine oplysninger med respekt og omtanke, og dine oplysninger deles ikke med andre.

Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv eller ring til os.

Tilladelse til registrering og behandling.

FAQ's

Spørgsmål og svar

Du kan få svar på spørgsmål indenfor arbejdsret og arbejdsmiljø.

Læs FAQs her