Arbejdspladsvurdering (APV)

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at der som minimum hvert 3. år udarbejdes en arbejdspladsvurdering. Det samme gælder, hvis der sker ændringer på arbejdspladsen, der har indvirkning på arbejdsmiljøet.

Du skal altså sørge for, at arbejdsmiljøforholdene bliver vurderet og beskrevet. Alle arbejdsgivere med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering, og det skal gøres gennem et samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejdere.

I må selv beslutte, hvilken metode I bruger til at kortlægge arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen, men selve arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig, og den skal omfatte følgende elementer:

  • En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
  • En inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
  • En skriftlig handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager samt oplysninger om hvornår og hvordan problemerne skal løses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre løsningerne.
  • En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

Processen indebærer således, at der som det første skal foretages en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og dernæst en risikovurdering. Herefter inddrages virksomhedens sygefravær, hvorefter handlingsplan udarbejdes, gennemføres og følges op på.

Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig for alle på arbejdspladsen.

BPA-arbejdsgiver.dk har udarbejdet et eksempel på et kortlægningsskema og en handlingsplan, som du og dine medarbejdere kan bruge til inspiration, når I skal udarbejde jeres arbejdspladsvurdering, og den kan du hente herunder.

Materiale til download

Arbejdspladsvurdering (APV) (doc) 

Trivsels APV-skema (Excel)