Arbejdspladsvurdering (APV)

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at der som minimum hvert 3. år udarbejdes en arbejdspladsvurdering. Det samme gælder, hvis der sker ændringer på arbejdspladsen, der har indvirkning på arbejdsmiljøet.

Du skal altså sørge for, at arbejdsmiljøforholdene bliver vurderet og beskrevet. Alle arbejdsgivere med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering, og det skal gøres gennem et samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejdere.

I må selv beslutte, hvilken metode I bruger til at kortlægge arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen, men selve arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig, og den skal omfatte følgende elementer:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøet

  • Beskrivelse og vurdering af kortlagte problemer

  • Sygefravær på arbejdspladsen skal inddrages

  • Prioritering af problemerne

  • En handlingsplan - hvordan, hvornår og hvem løser problemerne

  • Retningslinjer for opfølgning

Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig for alle på arbejdspladsen.

BPA-arbejdsgiver.dk har udarbejdet et eksempel på et kortlægningsskema og en handlingsplan, som du og dine medarbejdere kan bruge til inspiration, når I skal udarbejde jeres arbejdspladsvurdering, og den kan du hente herunder.

Materiale til download

Arbejdspladsvurdering (APV) (doc) 

Trivsels APV-skema (Excel)