Overenskomster

En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der fastsætter arbejdsbetingelserne.

Du kan downloade nedenstående overenskomster:

BPA-handicaphjælper-overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA/DSV) og FOA 2020-2023 (pdf). 

BPA Handicaphjælper-overenskomst Dansk Erhverv og FOA 2023-2025 (pdf)