Kommunikation og konflikt

Indhold

Som arbejdsgiver for dine hjælpere vil du ofte stå i situationer, hvor kommunikation er et vigtigt redskab til at give instruktion og støtte, skabe klarhed over forventningerne til hinanden og til at skabe basis for en god dialog mellem dig og dine hjælpere.

Emner og form

På kurset vil der blive arbejdet med emnerne:

  • Ledelse og ledelsesstile
  • Kommunikation
  • Instruktion
  • Feedback
  • Konflikthåndtering

I programmet vil der blive vekslet mellem oplæg, øvelser, og drøftelser i plenum.