Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle arbejdspladser skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter:

  1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.

  2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.

  3. Vurdere, om det foregående års mål er nået.

  4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

  5. Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Fra den 1. oktober 2011 begynder Arbejdstilsynet at føre tilsyn med, om arbejdspladserne har haft drøftelsen.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal arbejdsgiveren kunne dokumentere, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted inden for det seneste år.

Arbejdspladsen afgør selv, hvordan den vil dokumenterer det - fx ved at notere i sin arbejdspladsvurdering (APV), hvornår drøftelsen fandt sted, og hvem der deltog - eller ved at bruge Arbejdstilsynets skema.

På den årlige drøftelse skal man som arbejdsgiver sammen med de ansatte vurdere det seneste års indsats på arbejdsmiljøområdet og tilrettelægge det kommende års samarbejde.

Det betyder, at virksomheden skal beslutte, hvilke møder der skal afholdes eller hvilke arbejdsgange, der eventuelt skal justeres.

Derudover skal arbejdsgiveren og de ansatte sammen finde ud af, om der blandt de ansatte og hos arbejdsgiver er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til at kunne løse udfordringer på arbejdsmiljøområdet hensigtsmæssigt.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en generel guide, der kan hjælpe dig til komme godt igennem den årlige arbejdsmiljødrøftlelse.
Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Materiale til download

Dokumentationsskema for årlig arbejdsmiljødrøftelse (pdf)