Databeskyttelse

Min hjælper mener, at det ikke længere er lovligt, at hans personnummer fremgår af lønsedlen, da lønadministrator sender den med almindelig post. Har han ret i det?

Svar: De skærpede regler omkring databeskyttelse har ikke ændret på, om et personnummer påført en lønseddel må sendes med almindelig post.

Det er nemlig sådan, at det anses for at være en tilstrækkelig sikker fremgangsmåde at fremsende oplysninger pr. brevpost.

Det er derfor ikke i strid med databeskyttelsesreglerne, at et brev indeholder et personnummer, medmindre det kan læses af uvedkommende, fx i brevruden.

Det er i øvrigt strafbart efter straffeloven at bryde brevhemmeligheden.

Reglerne om behandling af oplysninger om personnummer er fastsat i databeskyttelseslovens § 11.

Når jeg lægger historier på sociale netværk som fx Facebook, Instagram og Twitter, kan det ske, at mine hjælpere er med på billeder/videoer. Er det et problem i forhold til databeskyttelsesreglerne?

Svar: 
I de fleste tilfælde vil det, du lægger op på sociale netværk, være omfattet af de databeskyttelsesretlige regler. Reglerne gælder dog ikke, hvis det du skriver eller lægger op kun omhandler dig selv.

Det, som du skriver om en person, falder ind under begrebet ”personoplysninger” ligesom et billede med andre personer, som du lægger på internettet, også er en personoplysning om de personer, der er på billedet.


En oplysning er en "personoplysning" hvis bare én person kan finde ud af, hvem det handler om. Det kan dermed godt være personoplysninger, selv om man ikke giver oplysninger om navn sammen med billedet. 

Når du offentliggør oplysninger om personer – fx når du skriver eller lægger billeder op, skal du overholde databeskyttelsesreglerne. Man bør altid bruge sin sunde fornuft og som udgangspunkt altid spørge den person, det handler om, om det er i orden at bruge billedet på fx sociale medier. Så er de også vidende om, at billedet vil blive brugt og har samtidig en mulighed for at gøre indsigelse mod brugen. 

Du kan finde Datatilsynets beskrivelse af brug af billeder på internettet og de databeskyttelsesretlige regler her. 

Kan min hjælper med henvisning til databeskyttelseslovgivningen forlange, at jeg som arbejdsgiver selv skal lave lønnen, og ikke må videresende oplysningerne til en ekstern partner som fx en revisor eller lønbureau?

Svar: Nej, det kan din hjælper ikke stille krav om. Hvis du som arbejdsgiver er dataansvarlig, så er det op til dig at bestemme, hvem der behandler oplysningerne.

Det er korrekt, at en arbejdsgiver ikke må videregive oplysninger til en uvedkommende tredjepart, men det bliver ikke betragtet som videregivelse af oplysninger, når man bruger en databehandler til at behandle personoplysninger. Databehandleren behandler data på vegne af den dataansvarlige, og I vil typisk have indgået en databehandleraftale omkring dette.