Databeskyttelse

Min hjælper mener, at det ikke længere er lovligt, at hans personnummer fremgår af lønsedlen, da lønadministrator sender den med almindelig post. Har han ret i det?

Svar: De skærpede regler omkring databeskyttelse har ikke ændret på, om et personnummer påført en lønseddel må sendes med almindelig post.

Det er nemlig sådan, at det anses for at være en tilstrækkelig sikker fremgangsmåde at fremsende oplysninger pr. brevpost.

Det er derfor ikke i strid med databeskyttelsesreglerne, at et brev indeholder et personnummer, medmindre det kan læses af uvedkommende, fx i brevruden.

Det er i øvrigt strafbart efter straffeloven at bryde brevhemmeligheden.

Reglerne om behandling af oplysninger om personnummer er fastsat i databeskyttelseslovens § 11.

Kan min hjælper med henvisning til databeskyttelseslovgivningen forlange, at jeg som arbejdsgiver selv skal lave lønnen, og ikke må videresende oplysningerne til en ekstern partner som fx en revisor eller lønbureau?

Svar: Nej, det kan din hjælper ikke stille krav om. Hvis du som arbejdsgiver er dataansvarlig, så er det op til dig at bestemme, hvem der behandler oplysningerne.

Det er korrekt, at en arbejdsgiver ikke må videregive oplysninger til en uvedkommende tredjepart, men det bliver ikke betragtet som videregivelse af oplysninger, når man bruger en databehandler til at behandle personoplysninger. Databehandleren behandler data på vegne af den dataansvarlige, og I vil typisk have indgået en databehandleraftale omkring dette.