Om Kooperationen

Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative virksomheder i Danmark. 

Vi har indgået en aftale med Socialstyrelsen om, at borgere der selv er arbejdsgiver og/eller arbejdsleder i BPA-ordninger og ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Lov om social service §§ 95 og 96 i perioden frem til udgangen af 2023 kan benytte os som rådgivere indenfor arbejdsleder- og arbejdsgiverrollen. Det sker via rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver, som Kooperationen varetager. 

Hos BPA-arbejdsgiver kan du som borger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i Lov om social service få gratis råd og vejledning om de ansættelsesretlige og arbejdsmiljømæssige spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver – og arbejdslederrollen i din hjælperordning. Du kan også få råd og vejledning om overdragelse af arbejdsgiveropgaven til en godkendt forening eller privat virksomhed i hjælperordninger efter §§ 95 og 96 i Lov om social service.