Kurser og temadage

Her på siden kan du læse om vores kurser eller temadage om blandt andet Personalejura, Arbejdsmiljø, Ledelse og Konflikthåndtering.

Som arbejdsgiver i en BPA-ordning har man ansvar for at administrere de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med en ansættelse. Man skal selv ansætte og afskedige medarbejdere samt have styr på konkrete love såsom bl.a. barselsloven, ferieloven, forskels- og ligebehandlingslovene, arbejdsmiljøloven samt ansættelsesbevisloven.

Mange føler sig ikke ligefrem klædt på til at varetage en sådan opgave, og det kan blive dyrt for en borger, der selv påtager sig arbejdsgiveransvaret, hvis ikke man kender de arbejdsretslige regler på det private arbejdsmarked.

BPA-arbejdsgiver afholder kurser rundt om i landet inden for emner så som personalejura, arbejdsmiljø, afholdelse af ansættelsessamtaler, konflikthåndtering og meget mere. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om muligheden for at skræddersy et kursusforløb for både nye og eksisterende arbejdsgivere/arbejdsledere i jeres kommune.