Aftale om overdragelse af arbejdsgiveropgaven

Guide om overdragelse af arbejdsgiveropgaven

Guiden er skrevet til dig, der overvejer at overdrage arbejdsgiveropgaven til en forening eller privat virksomhed i hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 om henholdsvis kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA).

I guiden kan du orientere dig om både de juridiske og faglige spørgsmål, der knytter sig til beslutningen om at overdrage arbejdsgiveropgaven til en forening eller en privat virksomhed.

Som bilag til guiden er der udarbejdet en skabelon til standardkontrakt om varetagelse af arbejdsgiveropgaven i en hjælperordning efter servicelovens §§ 95 og 96 samt en tilhørende vejledning. 

Skabelon til standardkontrakt og tilhørende vejledning

Standardkontrakten indeholder forslag til aftalepunkter og formuleringer, men er ikke udtømmende. Omfanget af kontrakten og det konkrete indhold afhænger af det, som du og foreningen/den private virksomhed aftaler jer frem til. Du skal derfor sørge for at tilpasse og supplere standardkontraktens punkter, alt efter den aftale, der indgås med den valgte forening/private virksomhed. Generelt er det væsentligt for begge parter, at kontrakten og dens vilkår bliver beskrevet så klart som muligt.

Skabelonen kan bruges konkret som skabelon til at indgå en kontrakt mellem dig og foreningen/den private virksomhed, men også som et redskab til at afdække jeres behov, krav og vilkår, så rammerne for samarbejdet er på plads og talt igennem, inden I eventuelt indgår kontrakt. 

Der er lavet en vejledning til udfyldelse af standardkontrakten, hvori de enkelte punkter uddybes. 

Du skal vælge en godkendt forening/privat virksomhed

Socialtilsynet har til opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager, eller ønsker at varetage, arbejdsgiveropgaver i hjælperordninger.

Foreningen/den private virksomhed skal være godkendt af socialtilsynet til at varetage arbejdsgiveropgaven i hjælperordninger. Godkendelsen er derfor en forudsætning for, at foreningen/den private virksomhed kan varetage arbejdsgiveropgaverne.