Temadag om personalejura

Grundlaget for et godt og problemfrit samarbejdsforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder grundlægges allerede i forbindelse med ansættelsen.

Indhold

  • Ansættelsen af medarbejder
  • Ansættelsesvilkår - kontrakt, overenskomst eller?
  • Ansættelsesbevisloven

Grundlaget for et godt og problemfrit samarbejdsforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder grundlægges allerede i forbindelse med ansættelsen.

Hvis der er klare linjer og orden i papirerne kan mange misforståelser undgås.

Derfor vil vi dykke ned i grundlaget for ansættelsen og kigge på fordele og ulemper ved de forskellige grundlag for ansættelse, som findes på det danske arbejdsmarked.

Dernæst vil vi beskæftige os med de formelle regler i ansættelsesbevisloven. Ansættelsesbeviset er et meget vigtigt dokument både i, og i forbindelse med ophøret af et ansættelsesforhold, da det er i dette bevis, man som arbejdsgiver har mulighed for at gøre formelt opmærksom på eventuelle særlige vilkår for ansættelsen, sådan at en eventuel ikke-overholdelse af disse vilkår vil kunne have ansættelsesretlige konsekvenser.

I ansættelsesforholdet

  • Ferieloven

Det er slet ikke så enkelt at komme til at holde ferie som mange tror. Vi kommer til at beskæftige os med den særlige logik omkring optjeningsår og afholdelsesår - og de forskellige beregningsforhold f.eks. når der er tale om ikke fuldtidsansatte medarbejdere. Men vi kommer også til at arbejde med problemstillinger vedrørende reglerne for varsling af ferie, afholdelse af ferie, feriehindringer, løn under ferie, ferietillæg, feriegodtgørelse, beregning ved ophør af ansættelsesforholdet osv. osv.
Spørgehjørnet: Tre kvarter til spørgsmål af enhver karakter indenfor personalejuraen.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at afdække hvilke problemfelter, der er særligt påtrængende for BPA arbejdsgivere, både for at kunne tilrettelægge flere relevante temadage, men også for at kunne målrette vores kommunikation på hjemmesiden

Vi vil naturligvis forsøge at besvare så mange af spørgsmålene på stedet, men hovedformålet er at få så mange spørgsmål som muligt som vi efterfølgende kan besvare direkte til den enkelte og på hjemmesiden til glæde og gavn for flere.

Form

Undervisningen vil veksle mellem korte oplæg - diskussioner i plenum og små opgaver. Forud for temadagen vil deltagerne blive opfordret til at indmelde egne dilemmaer indenfor de to emneområder, sådan at dagen kommer til at handle om deltagernes hverdag.