Forslag til sygefraværpolitikker

Vi har udarbejdet et forslag til en sygefraværspolitik. Forslaget er tænkt som inspiration, og skal tilpasses de konkrete forhold hos den enkelte arbejdsgiver.

Forslaget kan bruges som det er eller skrives sammen med arbejdspladsens måske allerede formulerede aftaler. Mulighederne er mange. Det er dog vigtigt at huske på, at det mest bæredygtige produkt opnås i dialog medarbejder og arbejdsgiver imellem.

Forslag til sygefraværspolitik (doc)

En sygefraværspolitik er din udmelding som arbejdsgiver til medarbejderne om, hvordan netop jeres arbejdsplads håndterer sygefravær, og hvilke regler, der gælder omkring for eksempel sygemelding og dokumentation for sygdom. 

Hvorfor en sygefraværspolitik?

Sygefravær er belastende for alle arbejdsgivere, men måske særligt for arbejdsgivere i en hjælperordning. Derfor har man som arbejdsgiver en interesse i at begrænse sygefraværet, og et redskab til det kan være, at der formuleres en fornuftig sygefraværspolitik.

En sygefraværspolitik er din udmelding som arbejdsgiver til medarbejderne om, hvordan netop jeres arbejdsplads håndterer sygefravær, og hvilke regler, der gælder omkring for eksempel sygemelding og dokumentation for sygdom.

Det er frivilligt for arbejdsgiver at udarbejde en sygefraværspolitik. Når du udarbejder en sygefraværspolitik, så husk på de regler, der er i sygedagpengeloven. Loven giver arbejdsgiver mulighed for at kræve dokumentation for sygdom, og arbejdsgiver har efter lovens § 7a pligt til at holde en samtale med en sygemeldt medarbejder senest fire uger efter første fraværsdag.

Samtalen skal omhandle, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.

Du kan læse mere om muligheder og pligter i forhold til sygemeldte medarbejdere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside (STAR).

Når sygefraværspolitikken er udarbejdet, er det vigtigt, at den er synlig for alle medarbejdere, og at den også hurtigst muligt bliver præsenteret for nye medarbejdere.

Udgiften til dokumentation for sygdom, som arbejdsgiver har forlangt, skal betales af arbejdsgiver.

BPA-arbejdsgiver har lavet et forslag til en sygefraværspolitik, og forslaget er tænkt som inspiration. Det vil sige, at det skal tilpasses de konkrete forhold, der gælder netop hos dig. Så hvis du for eksempel ønsker, at medarbejderne skal ringe og give dig besked om at de er syge 2 timer før arbejdstidsbegyndelse, så sørg for at få det skrevet ind.