Arbejdsmiljø

I dag stilles der større krav til ens arbejdsplads. Det er derfor vigtigt at tilrettelægge, hvordan arbejdet er organiseret og fordelt mellem de ansatte og hvilken indflydelse, den enkelte har på sit eget arbejde.

Det er arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar for arbejdsforholdene, men handicaphjælperen skal inddrages så meget som muligt.

Du er velkommen til at downloade følgende brochure, som dækker de forhold, man skal være opmærksom på som BPA arbejdsgiver:

Handicaphjælperens arbejdsmiljø - Branchevejledning for handicaphjælpere (pdf)

Denne brochure dækker de forhold man skal være opmærksom på som BPA arbejdsgiver.

Links

Læs også mere under arbejdspladsvurdering (APV).

Arbejdsmiljøloven