Diskrimination

Foreningsfrihedsloven - Mine nye hjælpere vil blive ansat under overenskomst, men så vidt jeg ved er de ikke medlem af den fagforening, der er part i overenskomsten. Har de ikke pligt til at melde sig ind i den pågældende fagforening, når nu de skal ansættes under overenskomsten?

Svar: Nej, det har de ikke pligt til. Ifølge Foreningsfrihedsloven kan en medarbejder frit vælge den fagforening, han eller hun ønsker at være medlem af, eller slet ikke at være medlem af en fagforening.

Efter Foreningsfrihedslovens § 1 må en arbejdsgiver nemlig, hverken undlade at ansætte en ansøger til en ledig stilling eller afskedige en medarbejder fordi han/hun er medlem af en forening eller af en bestemt forening. Efter lovens § 2 må en arbejdsgiver ikke undlade at ansætte en ansøger til en ledig stilling eller afskedige en medarbejder fordi denne ikke er medlem af en forening eller en bestemt forening. Hvis en arbejdsgiver handler i strid med loven og enten undlader at ansætte en ansøger eller opsiger en medarbejder på grund af et medlemskab eller manglende medlemskab, så kan ansøgeren/medarbejderen tilkendes en godtgørelse.
Læs Foreningsfrihedsloven

OM DISKRIMINATIONSLOVENE
Jeg har netop afholdt ansættelsessamtaler, og jeg var meget opmærksom på, at der var en række spørgsmål, som jeg ikke måtte stille, f.eks. om religion, graviditet og politisk tilhørsforhold. Jeg kaldte ikke ansøgere, der ikke kunne tale dansk til samtale, da jeg selv ikke kan andre sprog end dansk, og mine hjælpere skal kunne hjælpe mig med at både læse og skrive. Nu er jeg pludselig blevet i tvivl om, om jeg var forpligtet til at kalde dem ind til samtale, og om det var en form for diskrimination, at jeg ikke gjorde det?

Svar: Det er helt rigtigt, at man som arbejdsgiver også skal være opmærksom på de forskellige diskriminationslove, som findes på det danske arbejdsmarked, når man skal ansætte nye medarbejdere.
Lovene forbyder arbejdsgivere at diskriminere på grund af en lang række faktorer, herunder blandt andet på grund af køn, race, religion, politisk overbevisning, seksuel orientering og social eller etnisk oprindelse etc..

Da det at man både kan tale og skrive dansk er afgørende for, at man kan bestride stillingen som hjælper hos dig, så har du ikke diskrimineret ansøgere ved at fravælge dem, som ikke kunne hverken skrive eller tale dansk og ikke indkalde dem til samtale. Det afgørende er, at hjælpernes danskkundskaber er relevant for arbejdets udførelse, og derfor må du godt stille krav om dette, når du søger en ny hjælper.

Hvis danskkundskaber derimod ikke havde været en forudsætning for at kunne udføre arbejde hos dig, så vil der kunne være tale om diskrimination.

RYGERE - Jeg skal ansætte en ny hjælper og er ved at skrive stillingsannoncen. Jeg er opmærksom på, at man ikke må diskriminere på f.eks. religion, race, politisk anskuelse o. lign., men hvilke regler gælder i forhold til rygere? Må jeg godt søge efter en "ikke-ryger"?

Svar: Ja, du må godt skrive en stillingsannonce, hvori du søger en ikke-ryger. Rygning er nemlig ikke nævnt i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i modsætning til de andre kriterier du nævner. Arbejdsmarkedsstyrelsen anbefaler dog, at man i stedet for at skrive "ikke-ryger" skriver, at arbejdspladsen er røgfri, så man dermed ikke sorterer fritidsrygere fra.