Pension

Er der noget lovkrav til, hvilke af mine hjælpere der kan få/skal have pension?

Svar: Hvis dine medarbejdere ikke er ansat under overenskomst, så er det ikke et krav, at man som arbejdsgiver tilbyder medarbejderne arbejdsmarkedspension.

En ting vedr. pension, som du skal være opmærksom på, er, at deltidsloven indeholder et princip om forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til sammenlignelige fuldtidsansatte. Det vil sige, at det vil være i strid med deltidsloven, hvis arbejdsgiver kun lader f.eks. fuldtidsansatte være omfattet af pensionsordningen men ikke ansatte i deltidsstillinger, så det skal du lige være opmærksom på.

Der kan dog kun være tale om forskelsbehandling, hvis der er tale om et sammenligneligt ansættelsesforhold. Det vil sige, at man kan godt have pensionsordning for de fastansatte uden at det som udgangspunkt vil være forskelsbehandling, at de timelønnede ikke får pension, idet en timelønnet medarbejder har et ansættelsesforhold, der adskiller sig fra de fast- og fuldtidsansatte