Pension

Jeg er ny arbejdsgiver og skal til at ansætte en hjælper for første gang. Under ansættelsessamtalen blev jeg spurgt om, hvorvidt der er ret til arbejdsgiverbetalt pension som ansat hjælper hos mig. Er det noget som min kommende hjælper har ret til?

Svar: Det er sådan, at den ansættelsesretlige lovgivning indeholder ingen forpligtelser for en arbejdsgiver til at etablere pensionsordning for ens medarbejdere. Medmindre en arbejdsgiver har påtaget sig en forpligtelse til at etablere en pensionsordning via en kollektiv overenskomst eller lignende, beror spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen har krav på pensionsbidrag, og hvortil de i givet fald skal indbetales m.v., derfor alene på arbejdsgivers og medarbejderes individuelle aftale.

Derfor har en ansat kun krav på arbejdsgiverbetalt pension, hvis I har indgået aftale om dette, eller hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om pension.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kommunens tilskud til ansættelse af hjælpere giver mulighed for at indgå aftale om pension med dine ansatte hjælpere, kan du søge råd og vejledning hos din kommune. 

Er der noget lovkrav til, hvilke af mine hjælpere der kan få/skal have pension?

Svar: Hvis dine medarbejdere ikke er ansat under overenskomst, så er det ikke et krav, at man som arbejdsgiver tilbyder medarbejderne arbejdsmarkedspension.

En ting vedr. pension, som du skal være opmærksom på, er, at deltidsloven indeholder et princip om forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til sammenlignelige fuldtidsansatte. Det vil sige, at det vil være i strid med deltidsloven, hvis arbejdsgiver kun lader f.eks. fuldtidsansatte være omfattet af pensionsordningen men ikke ansatte i deltidsstillinger, så det skal du lige være opmærksom på.

Der kan dog kun være tale om forskelsbehandling, hvis der er tale om et sammenligneligt ansættelsesforhold. Det vil sige, at man kan godt have pensionsordning for de fastansatte uden at det som udgangspunkt vil være forskelsbehandling, at de timelønnede ikke får pension, idet en timelønnet medarbejder har et ansættelsesforhold, der adskiller sig fra de fast- og fuldtidsansatte