Ansættelsesbeviser

Som arbejdsgiver har du altid pligt til at sørge for, at ansættelseskontrakter opfylder kravene i Ansættelsesbevisloven. Den nye lov, der ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for lønmodtageren, gælder pr. 1. juli 2023 for alle lønmodtagere i ansættelsesforhold uanset alder, ansættelsesform, titel, funktion og organisationsforhold, lønmodtagere i ansættelsesforholdet, når den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge i en referenceperiode på fire uger.

Det er en skærpelse i forhold til den tidligere lov, hvor beskæftigelseskravet var mindst 8 timer pr. uge i en referenceperiode på fire uger. Loven gælder også i ansættelsesforhold, hvor arbejdsmønstret er helt eller i overvejende grad uforudsigeligt, herunder ved 0-timers kontrakter, når medarbejderen er forpligtet til at møde op.

Medarbejdere, der allerede er ansat og tiltrådt inden den 1. juli 2023, skal kun have en ny ansættelseskontrakt med de nye oplysninger, hvis de anmoder om det. Hvis det sker, har man som arbejdsgiver i så fald otte uger til at udarbejde og udlevere oplysningerne til medarbejderen.

Det er dog altid en god idé at gennemgå ansættelsesbeviserne for de ansatte, så man sikrer sig, at der ikke er aftalt vilkår, der strider imod de nye mindsterettigheder. Det kan fx være, hvis man har aftalt, at medarbejderen har et absolut forbud mod at tage bibeskæftigelse.

Man kan læse hele Ansættelsesbevisloven på BPA-Arbejdsgivers hjemmeside under Lovgivning

Skabelon og vejledning til ansættelseskontrakt pr. 1. juli 2023 (word)