Nyhedsbrev 1, den 14. januar 2016Rådgivning
Hvis du har en bpa-ordning og har brug for rådgivning inden for det arbejdsretlige område eller arbejdsmiljømæssige område, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dkAnsættelsesbeviser
Når du ansætter en hjælper, skal denne, jf. Lov om ansættelsesbeviser, senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse have et skriftligt ansættelsesbevis. Dette gælder for alle medarbejdere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. På BPA-arbejdsgiver.dk kan du læse mere om, hvilke punkter der altid skal fremgå af et ansættelsesbevis, og du kan også hente en skabelon til ansættelsesbevis. Læs mere

FAQ


Raskmeldt eller ej?
Da min hjælper havde været syg igennem flere uger anmodede jeg om en varighedserklæring fra lægen. Lægen oplyste, at den forventede varighed af sygefraværet var yderligere tre uger. De tre uger er nu gået, og jeg forventede derfor, at hjælperen skulle møde på arbejde igen i dag. Lægeerklæringen er jo udløbet, så er det ikke korrekt, at jeg kan betragte ham som raskmeldt?

Svar: Selv om en varighedserklæring oplyser den forventede varighed af sygdommen, kan arbejdsgiveren ikke uden videre forvente, at medarbejderen starter på arbejde igen ved periodens udløb. Hvis medarbejderen ikke har raskmeldt sig, må arbejdsgiveren derimod forvente, at medarbejderen stadig er syg.

Man kan som arbejdsgiver kræve en ny varighedserklæring, hvis man ønsker det, men man er som medarbejder ikke forpligtet til selv at fremsende en ny lægeerklæring ved udløb af den tidligere medmindre man har en aftale om dette.Medarbejder udpeget som lægdommer
Skal jeg både give fri og betale løn til en medarbejder, der er udpeget som lægdommer ved domstolene?

Hvervet som lægdommer er en borgerpligt, og hvis en medarbejder er blevet udvalgt til at være lægdommer ved domstolene har han/hun krav på at blive fritaget for arbejde de dage, hvor lægdommerhvervet skal varetages.

Du skal som arbejdsgiver dog ikke betale løn for den tid, hvor medarbejderen ikke er på arbejde som følge af hvervet som lægdommer.

Du kan finde yderligere informationer til arbejdsgivere om lægdommere her.Projekt GEOgreen
Det norske projekt GEOgreen vil udvikle bæredygtige transportmuligheder og virtuelle ture for Geoparker og UNESCO World Heritage Sites i Nordsøregionen for at fremme turistaktiviteter for handicappede.

GEOgreen vil analysere, hvilke behov og potentialer der finde i Nordens Geoparker og World Heritage Sites, UNESCO sites i almindelig tale, i forhold til handicappede turister. Læs mereStrategisk samarbejdsaftale for bedre vilkår
Region Syddanmark og Vejle Kommune har indgået en strategisk samarbejdsaftale, som skal innovere det specialiserede handicapområde og skabe bedre vilkår for mennesker med handicap i hele Danmark.

Samarbejdsaftalen løber over det næste halvandet år, og formålet er at finde og udbrede løsninger, der styrker borgerens muligheder for at begå sig i det digitale Danmark, så de har mulighed for fx at styre deres egen økonomi - eller hvordan borgere med handicap kan komme tættere på det ordinære arbejdsmarked. Samarbejdet bliver styret af CoLab Recovery & Rehab - en samarbejdsorganisation, der skal styrke udviklingen af borgernære løsninger i et tæt samspil mellem kommune, region, virksomheder og borgere. Læs mere