Nyhedsbrev 12, den 21. december 2017Lukket mellem jul og nytår
Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra den 22. december 2017 til den 2. januar 2018.
BPA-arbejdsgiver ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!Skabeloner
Husk, at du på www.bpa-arbejdsgiver.dk kan finde værktøjer og skabeloner til brug for at løse dine opgaver som arbejdsgiver. Læs mere her.To domme fra Højesteret om 120-sygedagsreglen
Højesteret har i november måned dette år afsagt to principielle domme om forståelsen af ”120-sygedagsreglen” i funktionærlovens § 5, stk. 2. Landsrettens afgørelser blev behandlet i nyhedsbrevet for december 2016. Læs mere her.Advisory board er et vigtigt værktøj til fremtiden
For godt to år siden etablerede Dansk Handicap Forbund et advisory board, som består af en række virksomheder fra den offentlige og private sektor. Det er et vigtigt værktøj, som både forbundet og virksomhederne har god brug af, mener landsformand Susanne Olsen. Læs mere her.

Nyhedsarkiv