Nyhedsbrev 4, den 29. april 2016Gratis rådgivning
Det kan være en udfordring at påtage sig rollen som arbejdsgiver eller arbejdsleder for ens hjælpere. Der følger et stort ansvar med, da man samtidig påtager sig ansvaret for at følge og overholde arbejdsmarkedets mange spilleregler. Derfor er det vigtigt, at man som arbejdsgiver eller arbejdsleder kender til de love og regler, der regulerer området, og at man er klar over, hvilke forpligtelser man har i forhold til ens ansatte. Du kan skrive eller ringe til BPA-arbejdsgiver.dk, hvis du har spørgsmål inden for det ansættelsesretlige område.

FAQ


Graviditet og sygdom
Jeg har en ansat, der har en kronisk sygdom, og hun er nu gravid. Graviditeten betyder, at hun ikke længere kan tage den lindrende medicin som hun ellers fungerer godt med. Lægen har derfor delvist sygemeldt hende. Hvordan er vi stillet i den situation, er der ret til barselsdagpenge eller sygedagpenge?

Svar: I forbindelse med sådanne problemstillinger før fødslen gælder det, at hvis der er tale om almindelig sygdom, som ikke har forbindelse til graviditeten, er der ikke ret til barselsdagpenge. Arbejdsgiver er i stedet forpligtet til at udbetale sygedagpenge efter reglerne i sygedagpengeloven eller løn, hvis der er aftale om dette enten via kollektiv overenskomst, funktionærlov eller individuel aftale (ansættelsesbeviset).

Hvis medarbejderen lider af en sygdom, som ikke har forbindelse til graviditeten, men hvor graviditeten hindrer, at sygdommen kan behandles, eller hvis graviditeten gør sygdommen værre f.eks. dårlig ryg, har medarbejderen ret til fravær med barselsdagpenge. Der er som følge heraf ikke tale om en arbejdsgiverperiode, som der ville have været, hvis der var ret til sygedagpenge. Hvis der er tale om ansættelse under overenskomst kan der være aftale om ret til fravær med løn under sygdom i en kortere eller længere periode (det vil fremgå af overenskomsten), og det gælder også graviditetsbetinget sygdom. Ret til løn under sygdom kan også være aftalt i den individuelle ansættelseskontrakt. Hvis der er aftale om løn under sygdom, skal arbejdsgiver udbetale løn under fraværet som aftalt, og arbejdsgiveren indtræder i stedet i medarbejderens dagpengeret.Løftetjek
Kender du Arbejdstilsynets værktøj Løftetjek? Løftetjek kan prøves på Arbejdstilsynets hjemmeside og hentes som en app til tablet og smartphone.

Løftetjek kan bruges til at give et billede af, om der er fare på færde i forbindelse med løft, og som et godt udgangspunkt for dialog internt på arbejdspladsen i forbindelse med instruktion og rådgivning. Læs mereHandicappede er lykkeligst sammen
Ramper, elevatorer, blindeskrift på lokale biblioteker og inklusionsklasser på landets folkeskoler. Stadig flere tiltag skal gøre det nemmere for personer med handicap at leve deres liv på mere lige fod med alle andre.
Men en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at det faktisk ikke er det, der hæver de handicappedes selvværd og gør dem lykkelige. Læs mere