Nyhedsbrev 5, den 2. juni 2016Rådgivning
Hvis du har en bpa-ordning og har brug for rådgivning inden for det arbejdsretlige område eller arbejdsmiljømæssige område, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dkSkabeloner
Husk, at du på www.bpa-arbejdsgiver.dk kan finde værktøjer og skabeloner til brug for at løse dine opgaver som arbejdsgiver. Du kan blandt andet finde skabelon til ansættelsesbevis, skriftlig advarsel, anmodning om diverse lægeerklæringer samt inspiration til arbejdet med arbejdspladsvurdering og medarbejderudviklingssamtaler.

FAQ


Placering af pauser
Jeg er ny arbejdsgiver, og jeg skal til at planlægge mine hjælperes vagter. I den forbindelse vil jeg høre, hvor mange pauser, og hvor lange pauser jeg skal planlægge samt hvornår på dagen de skal placeres?

Svar: Det følger af arbejdstidslovens § 3, at "en lønmodtager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedet normale regler for lægning af arbejdstiden."

Overenskomster kan indeholde bestemmelser om pausers placering og længde. Men hvis der ikke er tale om ansættelse under overenskomst, ligger det indenfor arbejdsgivers ledelsesret at bestemme, hvornår pausen/pauserne skal placeres. Placering skal dog som udgangspunkt ske "efter arbejdspladsens normale regler for planlægning af arbejdstiden."

Arbejdstidsloven regulerer ikke længden eller placering af en pause/pauserne. Formuleringen om, at "pausens formål skal tilgodeses", kan imidlertid læses sådan, at placering af pausen i begyndelsen eller slutningen af en vagt ikke er i overensstemmelse med formålet.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler om pauser og arbejdstid i arbejdsmiljøloven for unge under 18 år.Teater for alle
Det københavnske kulturliv skal være for alle. Derfor har Handicaprådet i Københavns Kommune og CPH Stage indledt et samarbejde for at øge opmærksomheden omkring tilgængelighed og fremme denne i byens teatre.

Tilgængelighedsmærkningen afdækker: handicapparkering, niveaufri adgang, hvis adgang er via alternativ indgang, minimumspassage på 80 cm, handicaptoilet, plads til kørestol i sal samt plads til ledsager. Hvis teatret er mærket med tilgængelighedssymbolet lever det op til disse punkter med mindre andet er anført. Læs mereStyrk medborgerskabet for personer med handicap
En ny strategi sætter fokus på, hvordan mennesker med handicap i højere grad kan få mulighed for at deltage i civilsamfundet, herunder i frivillige foreninger og være en del af aktiviteterne og fællesskaberne i foreningslivet.

Tænketanken Nye Alliancer består af en bred kreds af handicaporganisationer og frivillige foreninger med Danske Handicaporganisationer (DH) og Frivilligrådet i spidsen. Organisationerne er gået sammen for at udforme strategien og bidrage til at styrke inklusion og medborgerskab for mennesker med handicap i civilsamfundet. Læs mere