Nyhedsbrev 8, den 24. august 2017Kontakt BPA-arbejdsgiver.dk
Hos BPA-arbejdsgiver.dk lægger vi stor vægt på at være tilgængelige. Har du spørgsmål, brug for råd og vejledning eller sparring, kan du ringe eller skrive til os.

På BPA-arbejdsgiver.dk finder du en kontaktformular, hvor du kan skrive dine spørgsmål direkte til os.

Du kan også sende en e-mail direkte til os på kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på tlf.nr.: 33557730.Skabeloner
Husk, at du på www.bpa-arbejdsgiver.dk kan finde værktøjer og skabeloner til brug for at løse dine opgaver som arbejdsgiver. Du kan blandt andet finde skabelon til ansættelsesbevis, skriftlig advarsel, anmodning om diverse lægeerklæringer samt inspiration til arbejdet med arbejdspladsvurdering og medarbejderudviklingssamtaler.

FAQ


Maksimal arbejdstid
Min mor arbejder på fuld tid hos mig cirka 48 timer om ugen. Hun ønsker også at tage arbejde ude i byen, men kan hun det?

Svar: Hvis din mor ikke er omfattet af en overenskomst via en bestemmelse i hendes ansættelseskontrakt gælder arbejdstidsloven. Her bestemmes det, at den normale ugentlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer. Når man vurderer, om arbejdstiden er overtrådt, ser man på en referenceperiode på fire måneder, hvor den gennemsnitlige arbejdstid ikke må ligge på over 48 timer ugentligt inklusiv overarbejde.

Hvis din mor er omfattet af en overenskomst, gælder der nogle arbejdstidsregler, hvor arbejdstiden kan være begrænset. Vær derfor opmærksom på den gældende overenskomst, der som altovervejende hovedregel også har et arbejdstids maksimum på 48 timer per uge inklusiv overarbejde.

Uanset disse regler retter de sig til den enkelte arbejdsgiver, og det er således som udgangspunkt muligt at have flere ansættelsesforhold, der tilsammen overstiger arbejdstidsreglernes begrænsning på 48 timer. Dette kan dog i mange tilfælde være uhensigtsmæssigt, fordi det kan medføre, at en medarbejder ikke møder veludhvilet på arbejde og derfor ikke kan klare sine arbejdsopgaver uden anmærkning.

Ønsker man derfor at undgå denne situation, anbefaler vi, at man i ansættelseskontrakten anfører, at bijobs ikke er tilladt.Tilbagebetaling af uberettiget løn under ferie
Sagen angik, om arbejdsgiveren var berettiget til at foretage løntræk hos medarbejderen. Medarbejderen var ikke berettiget til løn under den ferie, som hun holdt 10. maj, 5. juni samt 11. juli til og med 31. juli 2013, idet hun ikke havde optjent ret hertil. Den afholdte ferie svarer til ca. 16,5 feriedage, og det var for disse feriedage, at arbejdsgiveren foretog løntræk på 20.054,56 kr. i hendes løn for september måned 2014.

Medarbejderen havde heller ikke for landsretten godtgjort, at hun under ansættelsessamtalen eller senere i forbindelse med ansættelsens forlængelse var blevet stillet i udsigt, at hun uden optjent ret hertil kunne oppebære løn under ferie.

Spørgsmålet var herefter, om medarbejderen vidste eller burde vide, at hun alene var berettiget til løn under den omhandlede ferie, hvis hun havde optjent ret hertil.

Landsretten tiltrådte efter omstændighederne, og da det såkaldte optjeningsprincip - hvorefter en lønmodtager alene kan modtage løn under ferie, hvis den pågældende i det foregående kalenderår har optjent ret hertil - måtte anses for alment kendt, samt under hensyn til medarbejderens uddannelse og hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, at hun ikke kunne anses for at have modtaget beløbet på 20.054,56 kr. i god tro.

Det var således med rette, at arbejdsgiveren i medarbejderens løn for september 2014 foretog løntræk, hvorfor byrettens dom stadfæstedes.

Kilde: Østre Landsrets dom af 30. maj 2017

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.Kom og mød den nye forpagter på Stranden
Den 1. august 2017 åbnede Dansk Handicap Forbunds Stranden i Charlottenlund efter længere tids renovering af udearealerne.

Lørdag den 5. august 2017 åbnede caféen med ny forpagter i køkkenet.

Dansk Handicap Forbunds Stranden i Charlottenlund kunne langt om længe åbne for medlemmer efter at have været under renovering siden i vinter.

Interesserede kan følge renoveringen i billeder fra start, til hvor byggeriet er nået til i dag.