Nyhedsbrev 9, den 30. september 2016Rådgivning
Hvis du har en bpa-ordning og har brug for rådgivning inden for det arbejdsretlige område eller arbejdsmiljømæssige område, er du meget velkommen til at skrive til os via kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på telefon 33 55 77 30. Husk, at du også kan bruge kontaktformularen på www.bpa-arbejdsgiver.dkSkabeloner
Hvis din medarbejder er sygemeldt, og du ønsker at få dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom, har du mulighed for at bede medarbejderen skaffe en erklæring fra lægen. For at kunne bevise at man har bedt en medarbejder om at skaffe en erklæring fra lægen, er det vigtigt, at man altid gør det skriftligt.

På BPA-arbejdsgiver.dk kan du finde eksempler på, hvordan du skriftligt kan udforme en anmodning om lægeerklæring. Læs mere

FAQ


Er brevet kommet frem?
Hvis jeg skal sikre mig bevis for, at et brev er kommet frem til modtageren, skal jeg så helst sende det som anbefalet brev eller med afleveringsattest?

Svar: Når du skal sende et brev, og du skal sikre dig bevis for, at brevet er kommet frem, bør du sende det med afleveringsattest. I forhold til forskellen på et anbefalet brev og et brev sendt med afleveringsattest, er det sådan, at Højesteret har slået fast, at anbefalede breve ikke anses for at være kommet frem, selv om der rent faktisk bliver lagt besked i modtagerens postkasse om, at postbuddet har forsøgt at aflevere brevet, hvis modtageren ikke efterfølgende har hentet brevet på posthuset eller ikke har ønsket at tage imod brevet.

Hvis man vil sikre sig, at brevet er kommet frem, kan brevet derfor sendes med afleveringsattest. Når man benytter en afleveringsattest får afsenderen nemlig en kvittering fra postvæsenet om, at brevet er afleveret i modtagerens postkasse, og dermed er brevet kommet frem i juridisk forstand. Så længe man kan bevise, at brevet er kommet frem, er det ikke afgørende om brevet er læst eller ej.Udspil til reform af servicelovens voksenbestemmelser
Social- og indenrigsminister Karen Ellemann er klar med et udspil til en reform af servicelovens voksenbestemmelser - reglerne om hjælp og støtte til mennesker med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Elementerne i udspillet er bl.a.:

  • Udredning, handleplan og indsatskatalog
  • Forenklede sagsbehandlingsregler - hjælpemidler og forbrugsgoder
  • Ændringer i servicelovens formålsbestemmelser
  • Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA)


Paralympic Day
Nu kan du møde de danske paralympiske atleter og også selv komme i gang med at dyrke idræt, når Parasport Danmark og Sahva inviterer børn og unge med et bevægelses- eller synshandicap til Paralympic Day i Vejen Idrætscenter den 8. oktober 2016.

Paralympic Day er for dig i aldersgruppen 7-35 år, som har et bevægelses- eller synshandicap, og som godt kan lide sport - uanset om du drømmer om at blive eliteudøver eller ej. Hvis du endnu ikke har fundet din idræt, kan du komme og prøve en masse idrætter og få hjælp til at finde et klubtilbud i dit område. Læs mere