Nyhedsbreve

BPA-arbejdsgiver.dk udgiver et nyhedsbrev om måneden. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt relevante og spændende nyheder om ny lovgivning, afgørende arbejdsretlige domme samt FAQ’s om rollen og ansvaret som arbejdsgiver i en BPA-ordning.

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Lovforslag om coronapas og test vedtaget
 • Trepartsaftale angående covid-relateret fravær
 • Afgørelse: Tilskadekomst efter julefrokost var ikke en arbejdsskade
 • FAQ: Anmodning om lægeerklæring under hospitalsindlæggelse?
 • AT-vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres
 • Glædelig jul og godt nytår

     Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Aftale om ligestilling af orlovsrettigheder og øremærket barsel
 • Råd og vejledning om sygefravær
 • Afgørelse: Afslag til gravid ansøger i strid med Ligebehandlingsloven
 • FAQ: Fri til at deltage i begravelse?
 • Ti spotfilm om handicap og beskæftigelse
 • FNs internationale handicapdag 2021

     Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Ansættelsesbeviser
 • Tilbud om tredje stik til frontpersonale
 • Kan sygdom med COVID-19 anerkendes som arbejdsskade?
 • Ferie til gode skal afholdes inden 31. december 2021
 • FAQ: Har en ansat ret til pension?
 • Kampagne "Gør det nu - anmeld arbejdsulykker"
 • Ny rapport viser samfundsøkonomisk gevinst

     Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Højesteret: Tilbageholdelse af løn og bortvisning berettiget 
 • FAQ: Kan en advarsel blive forældet?
 • Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker
 • Ny vidensplatform fra Socialstyrelsen
 • Det betaler sig at investere i uddannelse

     Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • BPA-arbejdsgiver.dk har fået nyt design
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Dom: Var tilpasningsforpligtelsen opfyldt?
 • FAQ: Kan medarbejder udpeget som nærkontakt afholde ferie?
 • Guide til arbejdsmiljødrøftelsen
 • Lettilgængelige naturoplevelser over hele landet

     Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Mulighed for at pålægge test forlænget frem til 1. november 2021
 • Lov om forlængelse af retten til sygedagpenge for personer i særlig risiko vedtaget
 • Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion ophører
 • FAQ: Regler for sygemelding?
 • Hvor varmt må der være på arbejdspladsen?
 • Iværksætterbootcamp for personer med handicap
 • Ny sommerpakke på plads

     Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • BPA-arbejdsgiver.dk har fået nyt design 
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Sommerferie og Covid-19
 • Opbevaring af personoplysninger i forbindelse med rekruttering
 • FAQ: Har min hjælper ret til erstatningsferie?
 • Arbejdstilsynet starter indsats mod seksuel chikane
 • Fitnesscenter for alle - uanset funktionsevne

     Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Skærpede kriterier for fremskyndelse af vaccination
 • Dom: Opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven?
 • FAQ: Har min medarbejder ret til omsorgsdage?
 • Arbejdsmiljøarbejdet: Forebyg og håndter smitte med Covid-19
 • Natur for alle - tilgængelighedsmærkning af naturstier

     Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Forlængelse af midlertidige ordninger
 • Afskedigelse af kommende far i strid med ligebehandlingsloven?
 • Fravær i forbindelse med vaccination
 • FAQ: Feriehindring og overførsel af ferie
 • Opretter alliance på handicapområdet
 • Tillid er temaet for Handicaprådenes Dag 2021

       Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Højesteret: Ulykke var ikke arbejdsskade
 • Varsling af hovedferie
 • FAQ: Ret til fri på rund fødselsdag?
 • Nyt partnerskab for at styrke tillid og dialog
 • Ny folder om rådgivningsfunktionen

       Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Sygemeldt medarbejder uberettiget bortvist
 • FAQ: Kan man stille krav om vaccination?
 • Vaccination mod COVID-19
 • Beskyt huden: Arbejdsmiljørådets anbefalinger 
 • Nyt mundbindsbadge: Fritaget

       Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningen fortsætter i 2021-2023
 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Coronavirus (COVID-19)
 • Ret til udvidet sorgorlov vedtaget
 • FAQ: Hvad indebærer en personlig assistent?
 • Spørgsmål og svar om coronavirus og arbejdsmiljø på AT.dk
 • Arbejdsmiljøarbejdet: Krænkende handlinger

       Læs nyhedsbrevet