Nyhedsbreve

BPA-arbejdsgiver.dk udgiver et nyhedsbrev om måneden. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt relevante og spændende nyheder om ny lovgivning, afgørende arbejdsretlige domme samt FAQ’s om rollen og ansvaret som arbejdsgiver i en BPA-ordning.

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Afskediget under barselsorlov
 • FAQ: Hvem skal indberette orlov til Udbetaling Danmark?
 • Nye initiativer for at styrke kommunernes sagsbehandling
 • Arbejdsmiljøarbejdet - for nye og etablerede virksomheder

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Regler om gennemsigtige ansættelsesvilkår er udsat
 • Højesterets afgørelse: Ikke forskelsbehandling på grund af tro
 • FAQ: Må man spørge om madpræferencer til julefrokosten?
 • Syv gode råd om IT sikkerhed
 • FNs internationale handicapdag 2022

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Testindsats på social- og ældreområdet
 • Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Opsagt under forældreorlov
 • FAQ: Har min hjælper ret til omsorgsorlov?
 • Temperatur på arbejdspladsen
 • Personlig indgang til AT.dk
 • Beskæftigelsen for personer med handicap er steget

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Efterårets vaccinationsprogram
 • Restferie
 • Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Krav om ligebehandling
 • FAQ: Skal man udarbejde en personalehåndbog?
 • Arbejdsmiljøarbejdet: Dialogkort og snak om mangfoldighed

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Mulighed for booster-vaccination til særligt sårbare
 • Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Afslag begrundet i graviditet
 • FAQ: Gælder der nye varslingsfrister i den nye barselslov?
 • Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester vedtaget
 • Tilgængelighed og MitID

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Lovforslag om nye orlovsformer og mere fleksibilitet vedtaget
 • Faglig voldgift: Bortvist på grund af nej til overarbejde
 • FAQ: Gælder dispensation vedrørende alder fortsat?
 • Nye ensrettede regler for anmeldelse af arbejdsulykker

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Lovforslag om nye orlovsformer og mere fleksibilitet
 • Opdateret vejledning fra Arbejdstilsynet om arbejdsskadesager
 • FAQ: Kan man ændre på hjælpers ferie, når den er påbegyndt?
 • Dialogværktøj om traumatiserende hændelser
 • Nyt udspil til specialeplanlægning på socialområdet

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Temaside om ny orlovsmodel - øremærket orlov
 • Ligebehandlingsnævnet: Godtgørelse for aflyst jobsamtale
 • FAQ: Ret til fravær og betaling ved graviditetsundersøgelser?
 • Arbejdsmiljøarbejdet: Nyt værktøj til kemisk risikovurdering
 • Bedre muligheder for samtykke

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Ændring af forskelsbehandlingsloven vedtaget
 • Særlov giver ukrainere på flugt mulighed for at arbejde i Danmark
 • Afgørelse: Forskelsbehandling "by association"?
 • FAQ: Har det betydning for orloven, hvis man går over termin?
 • Podcast om GDPR

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Ny barselslov vedtaget
 • Varsling af sommerferie
 • Dom: Ikke i orden at dele opsigelsesgrund
 • FAQ: Har arbejdsgiver anmeldelsespligt ved covid-smitte?
 • Podcastserien "Forflyt med omtanke"
 • Ny folder om rådgivningsfunktionen

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Lov om coronapas og test ophæves
 • Dom: Ændrede arbejdstider = afskedigelse
 • FAQ: Må jeg kontakte min sygemeldte medarbejder?
 • Tag snakken om krænkende adfærd
 • Socialstyrelsens corona-hotline

  Læs nyhedsbrevet

 • Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver
 • Socialstyrelsens corona-hotline
 • Information fra Social- og Ældreministeriet
 • Ny lov om ændring af sygedagpengeloven og barselsloven vedtaget
 • Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Køn som kriterie i stillingsopslag
 • FAQ: Er der en frist for underskrift på ansættelsesbevis?
 • Vejledninger om coronavirus og arbejdsmiljø

  Læs nyhedsbrevet